Hoppa till innehåll

Tukes lät testa produkter i moderskapsförpackningarna – inga brister

Mediatiedote
Utgivningsdatum 27.3.2019 9.15 | Publicerad på svenska 27.3.2019 kl. 15.53
Pressmeddelande
moderskapsförpackning
Moderskapsförpackning

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde förra året hur moderskapsförpackningarnas textilier, barnavårdsartiklar samt kosmetika överensstämmer med kraven. Förpackningarna som granskades var moderskapsförpackningen för år 2018 som delades ut som moderskapsunderstöd av Folkpensionsanstalten samt en moderskapsförpackning av en kommersiell aktör, ”Finnish Baby Box.” Inga säkerhetsbrister upptäcktes i de granskade produkterna vad gäller de undersökta detaljerna.

Produkterna i moderskapsförpackningarna ska uppfylla säkerhetskraven som ställs på barnprodukter enligt lagstiftningen i EU och i Finland. Detta innebär till exempel att textilierna inte får innehålla skadliga ämnen och att kläderna inte får ha för långa band och att leksakerna inte får ha små delar som kan lossna.

Textilprodukterna i moderskapsförpackningarna undersöktes med laboratorieanalyser och genom visuell granskning för att se hur de överensstämmer med kraven. Bland de valda barntextilierna analyserades ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) enligt EU:s kemikalielagstiftning (REACH-förordningen).  Tillsammans med företagen som levererat produkterna utreddes dessutom skyldigheterna angående leveranskedjan för dessa ämnen. Bland de testade produkterna fanns bl.a. bodyn i olika storlekar, haklappar och underlag för att skydda madrassen mot fukt. Produkterna som undersöktes i laboratorium var i enlighet med uppgifterna från företagen.

Utöver laboratorieanalyserna mättes nickelhalten i metalldelar som kommer i kontakt med huden i exempelvis body och pyjamas, såsom tryckknappar och dragkedjor. I de granskade produkterna fanns inget nickel som orsakar kontaktallergi. I kläder för spädbarn och i andra textilprodukter undersöktes också att de inte har långa band eller snören eller små delar som kan lossna och orsaka fara för barnet. I de kosmetiska produkterna granskades märkningarna på förpackningen. Moderskapsförpackningen för år 2018 innehöll bara en kosmetisk produkt, bröstvårtskräm.

Alla de granskade produkterna i moderskapsförpackningarna uppfyllde kraven för de undersökta punkterna.

En viktig del av företagets ansvar är bra kunskaper om produkternas kemikalier

Några företag som levererar produkter till moderskapsförpackningar kunde förbättra informationen om skadliga ämnen i leveranskedjan för produkterna. Tukes har gett dessa företag handledning till bättre kunskap om kemikalierna i leveranskedjan.

Tukes deltar i arbetet med att fastställa kraven angående produkterna i Fpa:s moderskapsförpackning, så att produkternas mekaniska säkerhet och överensstämmelse med kraven vad gäller skadliga ämnen blir ännu bättre uppmärksammad.

Länkar:

Fråga om kemikalierna i produkten

Leksaker och produkter för barn

Kontaktinformation:

Överinspektör Kati Suomalainen, tfn 029 5052 015, [email protected]

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC Kuluttajatuotteet
Tillbaka till toppen