Hyppää sisältöön

Tukes testautti äitiyspakkausten tuotteita – puutteita ei löytynyt

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 27.3.2019 9.15
Tiedote
Äitiyspakkaus
Äitiyspakkaus, kuva ei liity testauksiin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti viime vuonna äitiyspakkausten sisältämien tekstiilien, lastenhoitotarvikkeiden ja kosmetiikan vaatimustenmukaisuutta. Tarkasteltavina olivat Kansaneläkelaitoksen äitiysavustuksena jakama vuoden 2018 äitiyspakkaus ja yhden kaupallisen toimijan äitiyspakkaus Finnish Baby Box. Tarkastetuissa tuotteissa ei tutkituilta osin havaittu turvallisuuspuutteita.

Äitiyspakkausten tuotteiden on oltava EU:n ja Suomen lainsäädännössä lastentuotteiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten mukaisia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, ettei tekstiileissä saa olla haitallisia aineita eikä vaatteissa liian pitkiä nauhoja tai leluissa pieniä irtoavia osia.

Äitiyspakkausten sisältämistä tekstiilituotteista selvitettiin niiden vaatimustenmukaisuutta laboratorioanalyysein ja visuaalisesti tarkastellen. Valituista lasten tekstiileistä analysoitiin EU:n kemikaalilainsäädännön (REACH-asetus) mukaiset erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet). Lisäksi äitiyspakkauksiin tuotteita toimittaneiden yritysten kanssa selvitettiin näihin aineisiin liittyvät toimitusketjun velvoitteet. Testattujen tuotteiden joukossa oli mm. erikokoisia bodyja, ruokalappuja ja patjan kosteussuojaukseen tarkoitettuja suoja-alustoja. Laboratoriossa tutkitut tuotteet olivat yritysten ilmoittamien tietojen mukaisia.

Laboratorioanalyysien lisäksi esimerkiksi bodyista ja yöasuista mitattiin niiden ihokosketuksessa olevien metalliosien, kuten neppareiden ja vetoketjujen nikkelipitoisuus. Tarkastetuissa tuotteissa ei ollut kosketusallergiaa aiheuttavaa nikkeliä. Vauvojen vaatteista ja muista tekstiilituotteista tarkastettiin myös, ettei niissä ole pitkiä nauhoja ja nyörejä tai pieniä irtoavia osia, jotka voisivat aiheuttaa vaaraa vauvalle. Kosmeettisista tuotteista tarkastettiin pakkausmerkinnät. Vuoden 2018 äitiyspakkauksen ainoa kosmeettinen tuote oli nännivoide.

Kaikki tarkastelussa olleet äitiyspakkausten tuotteet olivat tutkituilta osin vaatimustenmukaisia.

Hyvä tuotteiden kemikaalitiedonhallinta on osa yrityksen vastuullisuutta

Muutamalla äitiyspakkauksiin tuotteita toimittavalla yrityksellä oli parannettavaa tuotteiden toimitusketjun tiedonkulussa haitallisiin aineisiin liittyen. Tukes on antanut kyseisille yrityksille ohjausta kemikaalitiedon parempaan hallintaan toimitusketjussa.

Tukes osallistuu Kelan äitiyspakkauksen tuotteita koskevien vaatimusten määrittelyyn, jotta tuotteiden mekaaninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus haitallisten aineiden osalta tulee entistä paremmin huomioiduksi.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Kati Suomalainen p. 029 5052 015, [email protected]

Linkkejä:

Kysy tuotteen kemikaaleista

Lasten lelut ja tuotteet

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC Kuluttajatuotteet