Hoppa till innehåll

Videon ger tips om säkerheten på lekplatser och utemotionsplatser för husbolag

Utgivningsdatum 9.3.2022 10.01
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har gjort en video som svarar på husbolags frågor om säkerheten på lekplatser och utemotionsplatser. Videon ger tips om planering, underhåll och dokumentation av husbolagets lek- och utemotionsplats.

Husbolaget ska sörja för säkerheten hos en gemensam lek- och utemotionsplats i enlighet med konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Husbolaget ska bland annat planera lek- och utemotionsplatsen på så sätt att den är säker att använda och sörja för säkerheten under lek- och utemotionsplatsens hela livscykel.

Tukes övervakar att konsumentsäkerhetslagen iakttas. Tukes behandlar anmälningar som gäller till exempel olyckor, risksituationer och säkerhetsbrister på lek- och utemotionsplatser samt utövar stickprovstillsyn. Tukes ger också handledning och råd till tjänsteleverantörer.

Se videon

Mer information om säkerheten på lekplatser finns på Tukes webbplats under Lekplatser.

Om du observerar säkerhetsbrister på husbolagets lekplats ska du i första hand direkt kontakta husbolagets styrelse och disponent. Du kan anmäla en farlig tjänst för Tukes med en anmälningsblankett.

Läs också nyheten: God praxis: Säkerhetskontroll av husbolagets lekplats

 

Mer information

överinspektör Arttu Mäkinen, tfn 029 5052 046, [email protected]

Tillbaka till toppen