Lelut

Lelu on tavara tai materiaali, joka on suunniteltu alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin. Lelut eivät saa aiheuttaa vaaraa sen ikäisille lapsille, joille ne on tarkoitettu.

Leluiksi luokitellaan ja lelulain alaisuuteen kuuluvat:

 • tuotteet, joilla on jokin muu käyttötarkoitus, mutta tuotteella on selkeää leikkiarvoa, esim. avaimenperä, johon on kiinnitetty pehmolelu
 • lelut, jotka on tarkoitettu laitoksiin, kuten lastentarhoihin ja sairaaloihin
 • vastikkeettomina annetut lelut, kuten ilmaiset kylkiäiset ja palkinnot
 • leluautomaattien lelut
 • etämyynnin ja verkkokauppojen lelut
  • ikärajoituksien sekä muiden ostopäätökseen vaikuttavien varoitusten ja tietojen on oltava ostohetkellä nähtävillä verkkosivuilla tai tuoteluetteloissa.
 • käsityönä valmistetut lelut.

Leluja eivät ole muun muassa:

 • juhlatilaisuuksissa käytettävät koristeet, pois lukien ilmapallot
 • aikuisten pala- ja lautapelit
 • keräilijöiden pienoismallit
 • kansallispuku- ja koristenuket
 • urheiluvälineet
 • pienois- ja ilmakiväärit, ilmapistoolit sekä muovikuula-aseet 
 • muotiasusteet, kuten jäljitelmäkorut, joita ei käytetä leikeissä.

Kun arvioidaan lelujen turvallisuutta, on huomioitava, ettei lapsen käyttäytyminen vastaa aikuisen huolellisuutta ja taitoja.

Kuvituskuva, jossa lapset leikkivät leluilla.

Vaatimuksia lelujen turvallisuudelle

Lelujen on oltava turvallisia lasten leikeissä koko niiden käyttöiän ajan.

Vaatimuksia leluille

 • Lelun rakenteen pitää olla riittävän kestävä, eivätkä lelut tai niiden osat saa aiheuttaa vammautumis-, tukehtumis- tai kuristumisvaaraa.
 • Lelujen sisältämät kemikaalit eivät saa vaarantaa lasten terveyttä. Kiellettyjä tai rajoitettuja aineita ovat muun muassa
  • eräät muovinpehmittimet, ns. ftalaatit
  • CRM-aineet, eli karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymiselle vaaralliset aineet
  • tietyt allergisoivat hajusteet
  • N-nitrosoaminiit ja N-nitrosoituvat aineet.
 • Leluista ei saa lähteä niin kovaa ääntä, että ääni vahingoittaa lapsen kuuloa.
 • Lelujen pakkausten on oltava turvallisia, eli erilaisten pakkauspussien sekä esimerkiksi yllätysmunien lelujen pakkausten pitää olla kooltaan ja muodoltaan sellaisia, etteivät ne aiheuta tukehtumisvaaraa.
 • Leluista on annettava tarpeelliset varoitukset ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Yksityiskohtaisempia vaatimuksia tietyntyyppisille leluille löytyy standardeista ja Lelujen tuoteryhmäkohtaisia ohjeita ja vaatimuksia -sivulta.

Standardit selkeyttävät yleisiä turvallisuusvaatimuksia leluja koskevasta lainsäädännöstä.

Yleisimmät lelujen turvallisuuden kannalta oleelliset standardit

Standardi Mitä standardi käsittelee?
EN 71-1 Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet, kuten pienet osat ja melu. Lelujen varoitusmerkinnät. Standardi koskee kaikkia leluja.
EN 71-2 Lelujen syttyvyys- ja palo-omaisuudet.
EN 71-3 Vaatimukset ja testausmenetelmät tiettyjen alkuaineiden siirtymiselle/irtoamiselle lelusta.
EN 71-4

Kemian kokeilusarjat. Sisältäen hyväksytyt aineet, ohjeet ja merkinnät.

EN 71-5 Kemialliset lelut (lelusarjat), kokeilusarjoja lukuun ottamatta. Sisältäen hyväksytyt aineet, ohjeet ja merkinnät.
EN 71-7

Sormivärit. Sisältäen sallitut ainesosat ja säilöntäaineet.

EN 71-8

Kotikäyttöön tarkoitetut aktiivilelut, kuten keinut ja liukumäet.

EN 71-9

Orgaanisten kemiallisten aineiden sisältö ja siirtyminen eri lelumateriaaleista, kuten rajoituksia tietyille aineille, joiden voidaan epäillä aiheuttavan syöpää.

EN 71-10

Näytteiden valmistelu ja uuttaminen EN 71-9 analyysejä varten (laboratorion käyttämä standardi).

EN 71-11

EN 71-9 analyysimenetelmien kuvaus (laboratorion käyttämä standardi).

EN 71-12

N-nitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vaatimukset ja analyysimenetelmät.

EN 71-13 Hajulautapelit, kosmetiikan harrastepakkaukset ja makupelit. 
EN 71-14 Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit. 
EN 62115

Sähköisten lelujen turvallisuus, kuten paristolelut ja autoradat.

Taulukossa esitetyt standardit, lukuun ottamatta EN 71-9, -10 ja -11, antavat olettamuksen vaatimustenmukaisuudesta, eli jos lelu täyttää standardien vaatimukset, oletetaan, että se täyttää myös lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin (2009/48/EY) vastaavat vaatimukset.

Huom! Varmista, että käytössäsi on standardin uusin versio!

Kuka valvoo lelujen turvallisuutta

Valmistaja on vastuussa lelun turvallisuudesta.

Suomessa lelujen turvallisuutta valvovia viranomaisia ovat Tukes ja Tulli.

Viranomaiset valvovat pistokokein, että lelut ovat turvallisia ja merkinnät riittävät ja oikeat.

Tukes selvittää myös kuluttajilta, yrityksiltä ja eurooppalaisen Safety Gate -järjestelmän kautta tulleita ilmoituksia vaarallisista leluista.

Löydät vaarallisiksi tai vaatimustenvastaisiksi todettuja leluja ja lastentarvikkeita vaarallisettuotteet.fi-palvelusta.