Kemikaalien pakkaaminen

Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden ja seosten pakkausten pitää olla turvallisia. Pakkausten ja suljinten täytyy kestää tuotteen elinkaaren ajan. Pakkaukset eivät saa löystyä, pakkausmateriaali ei saa reagoida sisällön kanssa ja vaihdettavilla sulkimilla varustetut pakkaukset on voitava sulkea uudelleen ilman, että pakkauksen sisältö vuotaa.

Kemikaalin toimittaja, eli valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä ja jakelija, vastaa siitä, että aine tai seos on pakattu CLP-asetuksen mukaisesti.

Yleiseen kulutukseen tarkoitetun pakkauksen muoto tai ulkoasu ei saa houkutella lapsia tai johtaa kuluttajia harhaan. Pakkaus ei saa muistuttaa

  • elintarviketta
  • kosmetiikkatuotetta
  • lääkevalmistetta
  • rehutuotetta.

Pakkausten turvasulkimista ja näkövammaisille tarkoitetuista vaaratunnuksista sekä kertakäyttöisistä liukenevista pesuainepakkauksista on säädetty erikseen.

Varoitusetiketit

Varoitusetiketit pitää kiinnittää pakkauksiin pysyvästi, etikettien pitää olla luettavissa vaakatasossa ja varoitusmerkkien pitää erottua selvästi. Lisämerkintöjä käytetään täydentämään varoitusetiketin sisältöä.

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  
IV OSASTO: Pakkaukset