Issäkerhet i konsumenttjänster

Denna publikation innehåller Tukes instruktioner för tjänsteleverantörer om issäkerhet. Instruktionen är avsedd för alla som anordnar konsumenttjänster eller evenemang öppna för allmänheten på naturis. I en tjänst eller ett evenemang som anordnas på is är arrangörens uppgift att säkerställa efterlevnaden av konsumentsäkerhetslagen och se till att kunderna kan tillbringa sin fritid på ett säkert sätt på isen.

 • 1.

  Planera

  Fastställ och dokumentera vad som görs på isen och vad det kräver. Identifiera  tjänsteleverantörens skyldigheter. Ordna säkerhetsutbildning för personalen. Fastställ också när tjänsten inte kan tillhandahållas.

 • 2.

  Mät och följ upp isens bärförmåga

  Identifiera hur is bildas och dess struktur och olika förhållanden. Mät kärnisens tjocklek tillräckligt ofta. Följ aktivt upp hur isen förändras.

 • 3.

  Förbered dig inför räddning på isen och hypotermi

  Välj rätt slags säkerhetsutrustning för arbete på isen och räddning.

 • 4.

  Handled och informera

  Handled användare i tjänsten. Identifiera förhållanden som förändras och informera om dem.

 • 5.

  Stängning

  Förutse när tjänsten eller evenemanget ska avbrytas eller avslutas. Tänk på vilka kanaler som används för information. Vilka var lärdomarna av säsongen?