Jääturvallisuus kuluttajapalveluissa

Tähän julkaisuun on koottu Tukesin ohjeita palveluntarjoajille jääturvallisuudesta. Ohjeet on tarkoitettu kaikille, jotka järjestävät kuluttajapalveluita tai yleisölle avoimia tapahtumia luonnonjäillä. Jäällä järjestettävässä palvelussa tai tapahtumassa järjestäjän tehtävänä on huolehtia kuluttajaturvallisuuslain noudattamisesta ja siitä, että asiakkaat voivat viettää vapaa-aikaansa turvallisesti jäällä.

 • 1.

  Suunnittele turvallisuus

  Määritä ja dokumentoi, mitä jäällä tehdään ja mitä se vaatii. Tunnista palveluntarjoajan velvollisuudet. Järjestä henkilöstölle turvallisuuskoulutusta. Määrittele myös, milloin palvelua ei voida järjestää.

 • 2.

  Mittaa ja seuraa jään kantavuutta

  Tunnista jään muodostuminen ja rakenne sekä erilaiset olosuhteet. Mittaa teräsjään paksuus riittävän usein. Seuraa jään muutoksia aktiivisesti.

 • 3.

  Varaudu jäistä pelastamiseen ja hypotermiaan

  Valitse oikeanlaiset turvavarusteet jäällä työskentelyyn ja pelastamiseen.

 • 4.

  Opasta ja tiedota

  Opasta käyttäjiä palvelussa. Tunnista muuttuvat olosuhteet ja tiedota niistä.

 • 5.

  Sulje vaarallinen palvelu

  Ennakoi, milloin palvelu tai tapahtuma keskeytetään tai lopetetaan. Mieti, mitä kanavia käytetään tiedottamiseen. Käy läpi, mitä kaudesta opittiin.