Produkter och tjänster

Produkter och tjänster som är säkra och överensstämmer med kraven garanterar ditt företags konkurrenskraft. Vilka egenskaper och märkningar som är viktiga ur säkerhetssynpunkt varierar beroende på produktgrupp. I det här avsnittet hittar du information om krav på olika produktgrupper och tjänster som riktar sig till konsumenter.