När du startar företagsverksamhet

Du vänder dig vanligen till Tukes när du

  • behöver yrkeskompetens eller registrering
  • ansöker om tillstånd eller godkännande för en kemikalie eller en industrianläggning
  • säljer produkter eller tjänster.

När du startar företagsverksamhet

Företagarens ansvar
Ta reda på ditt ansvar.

Bestämmelser och krav
Ta reda på bestämmelser och krav i branschen. Ansök om tillstånd vid behov.

Andra krav som gäller företagsverksamhet
Beakta andra krav som gäller företagsverksamhet, t.ex. tull- och miljökrav.

Iaktta bestämmelsern
Ta hänsyn till tillstånd, bestämmelser och krav.

Minimera risksituationer
Bedöm riskerna och försök eliminera farorna.

Utveckla och följ upp
Utveckla verksamheten och följ upp förändringar som inträffar i verksamhetsmiljön och lagstiftningen.

Tillbud, olyckor och farliga produkter
Följ upp tillbud och ta lärdom av dem. Meddela om allvarliga olyckor eller farliga produkter till Tukes.