Kun aloitat yritystoiminnan

Tukesin kanssa asioit yleensä silloin, kun

  • tarvitset ammattipätevyyttä tai rekisteröintiä
  • haet lupaa tai hyväksyntää kemikaalille tai teollisuuslaitokselle
  • myyt tuotteita tai palveluita.

Kun aloitat yritystoiminnan

Yrittäjän vastuu
Selvitä vastuusi

Säädökset ja vaatimukset
Ota selvää alan säädöksistä ja vaatimuksista. Hae tarvittaessa lupaa.

Muut yritystoiminnan vaatimukset
Ota huomioon muut yritystoimintaan liittyvät vaatimukset, esim. tulli- ja ympäristövaatimukset.

Toimi säädösten mukaisesti
Toimi lupien, säädösten ja vaatimusten mukaisesti.

Minimoi vaaratilanteet
Arvioi riskit ja pyri poistamaan vaarat.

Kehitä ja seuraa
Kehitä toimintaa ja seuraa toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.

Läheltä piti -tilanteet, onnettomuudet ja vaaralliset tuotteet
Seuraa läheltä piti -tilanteita ja ota opiksesi. Ilmoita vakavasta onnettomuudesta tai vaarallisesta tuotteesta Tukesiin.