Märkningar och förpackning

Olika lagar förutsätter olika märkningar. Kontrollera kraven på de branschspecifika sidorna och i bestämmelserna.

För förpackningar finns förutom märkningskraven även andra krav, bl.a. krav som gäller de kemikalier som förpackningarna innehåller och krav på förpackningar som används för transport av farliga ämnen.

Observera

Produktgruppsspecifika märkningskrav
Ta reda på de märkningar som förutsätts av den lagstiftning som produktgruppen omfattas av.

Testning
En del av märkningarna, t.ex. CE-märkningen av vissa produkter och en del av den produktspecifika lagstiftningen förutsätter tester som ska utföras av en opartisk part.

Dokument
Se till att du har de dokument som behövs.

Bruksanvisningar
Bruksanvisningar och märkningar som är väsentliga för säkerheten ska på konsumentprodukter i Finland finnas på finska och svenska, om anvisningarna inte har getts i bildform.

Ta ansvar
Försäkra dig om att märkningarna motsvarar den faktiska situationen.