Tuotteita koskevan valvonta-asian käsittely Tukesissa

Tuotteiden valvonta-asian käsittely Tukesissa voi sisältää monia eri vaiheita.

Asia on vireillä Tukesissa niin kauan, kunnes Tukes antaa asiasta hallintopäätöksen tai ilmoittaa asian käsittelyn päättymisestä muutoin asianosaiselle.

Asian käsittely etenee Tukesissa riskiperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että Tukesilla on lain mukaan oikeus priorisoida tapausten käsittelyä tuotteesta tehtävän riskinarvioinnin mukaan. Vakavaa vaaraa aiheuttavat tuotteet menevät Tukesissa viranomaisten työjonon kärkeen matalamman riskin tuotteiden käsittelyn ohi.

Jokainen tuotteen jakeluketjun toimija valmistajasta vähittäismyyjään on roolinsa mukaan itsenäisesti vastuussa tuotteistaan.

Toimi näin