Finlands strategi för marknadskontroll 2022–2025

Varje medlemsstat ska upprätta en omfattande nationell strategi för marknadskontroll åtminstone vart fjärde år. Den nationella strategin ska främja en konsekvent, övergripande och enhetlig marknadskontroll i medlemsstatens område.

Finlands strategi för marknadskontroll 2022-2025 består av mål och åtgärder för att åstadkomma en effektfull och enhetlig nationell marknadskontroll samt ett samarbete mellan medlemsländerna. Strategin presenterar marknadskontrollmyndigheternas allmänna riktlinjer för verksamheten och insatsområden för kontrollen för att de mål som ställts upp för marknadskontrollen ska uppnås och för att effektiviteten och slagkraften hos tillgängliga kontrollresurser ska kunna optimeras så väl som möjligt.

Visionen för Finlands marknadskontroll är: 

Produkter som uppfyller kraven och likställda konkurrensförhållanden 

Vårt mål är en marknad där finländarna kan lita på att de produkter som säljs uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och där företagen har likställda konkurrensförhållanden. Vår marknadskontroll värdesätts, och vi har sakkunskap och är tillförlitliga, vilket genererar mervärde i samhället. 

Missionen för Finlands marknadskontroll är: 

Vår marknadskontroll ska säkerställa att de produkter som finns på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen. Därför skyddar vi människorna och miljön mot negativa effekter av produkter som inte uppfyller kraven samt skapar likvärdiga konkurrensförhållanden för företag. 

Värden som styr finländska marknadskontrollmyndigheters verksamhet är: 

Tillförlitlighet – Oberoende – Sakkunskap – Samarbete – Utveckling 

Finlands strategiska val för marknadskontroll är: 

  1. Vi utför övervakning av produkter på riskbaserad grund och i alla handelskanaler. 
  2. Vi samarbetar aktivt inom landet och på EU-nivå.
  3. Vi använder kommunikation som ett effektivt verktyg.
  4. Vi utvecklar och förnyar våra tillsynsprocesser.


Sammanfattning av Finlands strategi för marknadskontroll 2022-2025 (pdf, 638 kb)

Finlands strategi för marknadskontroll 2022-2025 (pdf, 3,8 Mb)

Vision, mission, värden och strategiska val i bilden. Se texten ovan.

Klicka för att öppna bilden i större storlek.