Suomen markkinavalvontastrategia 2022–2025 

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava kattava kansallinen markkinavalvontastrategia vähintään neljän vuoden välein. Kansallisella strategialla on edistettävä johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa lähestyä markkinavalvontaa jäsenvaltion alueella.

Suomen markkinavalvontastrategia 2022–2025 sisältää tavoitteet ja toimenpiteet vaikuttavan ja yhtenäisen kansallisen markkinavalvonnan sekä markkinavalvontaviranomaisten välisen yhteistyön aikaansaamiseksi kansallisesti ja EU-tasolla. Strategiassa esitetään Suomen markkinavalvontaviranomaisten yleiset toimintalinjat ja valvonnan painopistealueet, jotta markkinavalvonnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja käytössä olevien valvontaresurssien tehokkuus ja vaikuttavuus voidaan optimoida mahdollisimman hyvin.

Suomen markkinavalvonnan visio on:

Vaatimustenmukaiset tuotteet ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Tavoitteenamme on markkinat, joissa suomalaiset voivat luottaa, että myynnissä olevat tuotteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja joissa yritysten välillä vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Tekemämme markkinavalvonta on arvostettua, asiantuntevaa ja luotettavaa, mikä tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle.

Suomen markkinavalvonnan missio on: 

Teemme markkinavalvontaa varmistaaksemme, että markkinoilla olevat tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Siten suojelemme ihmisiä ja ympäristöä vaatimustenvastaisten tuotteiden haitallisilta vaikutuksilta sekä luomme tasapuoliset kilpailuolosuhteet yrityksille.

Suomen markkinavalvontaviranomaisten työtä ohjaavat arvot ovat:

Luotettavuus – Riippumattomuus – Asiantuntijuus – Yhteistyö – Kehittäminen

Suomen markkinavalvonnan strategiset valinnat ovat:

  1. Kohdistamme valvontaa tuotteisiin riskiperusteisesti ja kaikille kaupankäynnin kanaville.
  2. Teemme aktiivisesti yhteistyötä kansallisella ja EU-tasolla.
  3. Käytämme viestintää tehokkaana välineenä.
  4. Kehitämme ja uudistamme valvontaprosessejamme.


Suomen markkinavalvontastrategian yhteenveto (pdf, 576 kb)

Suomen markkinavalvontastrategia 2022-2025 (pdf, 3,8 Mb)

Visio, missio, arvot ja strategiset valinnat kuvana. Samat tiedot tekstissä yllä.

Avaa kuva suurempana klikkaamalla.