Merkinnät ja pakkaaminen

Eri lait edellyttävät eri merkintöjä, tarkasta vaatimukset alakohtaisilta sivuilta ja säädöksistä.

Pakkauksille on merkintävaatimusten lisäksi muita vaatimuksia, mm. pakkausten sisältämät kemikaalit ja vaarallisten aineiden kuljettamiseen käytettävien pakkausten vaatimukset.

Huomioitavaa

Tuoteryhmäkohtaiset merkintävaatimukset
Selvitä, millaisia merkintöjä tuoteryhmää koskeva lainsäädäntö edellyttää.

Testaaminen
Osa merkinnöistä, esim. joidenkin tuotteiden CE-merkintä ja osa tuotekohtaisesta lainsäädännöstä, edellyttää puolueettoman osapuolen testausta.

Asiakirjat
Huolehdi tarvittavat asiakirjat.

Käyttöohjeet kuntoon
Turvallisuuden kannalta oleelliset käyttöohjeet ja merkinnät pitää kuluttajatuotteissa Suomessa olla suomeksi ja ruotsiksi, jos ohjeita ei ole ilmaistu kuvina.

Ole vastuullinen
Varmista, että merkinnät vastaavat todellista tilannetta.