Tukes upphandlingskriterier för prov i marknadsövervakning


Tukes utför marknadsövervakning genom att köpa produkter i affärer, webbutiker osv.

 

Tukes låter testa produkterna i testningslaboratorier eller bedömer själv produktens eller materialets överensstämmelse. Tukes behöver inte allid köpa produkten, t.ex. ett dokument eller bara en bild kan räcka till för att bedöma dess överensstämmelse.

Prov som ska anskaffas

För övervakning av produktens överensstämmelse skaffar Tukes vanligen ett prov.  
Följande saker inverkar på antalet prov som behövs:

  • vilka egenskaper undersöks i produkten eller materialet
  • vilka är de olika sektorernas särdrag, då övervakningen kan gälla t.ex. kraftverkspannor, ballast, nagellack, smycken eller mjukisdjur.

Tukes kan fråga testningslaboratorierna vilket antal prov som behövs för en tillförlitlig undersökning.

Tester som produkterna ska genomgå

Tukes har inte produkterna att genomgå fullständiga överensstämmelsetester. Produktens överensstämmelse undersöks vad gäller kraven i en viss lagstiftning, och inte enligt all lagstiftning som gäller produkten. Tukes riktar testningarna på de egenskaper som misstänks inte överensstämma med kraven.