Tukesin näytteiden hankintaperiaatteet markkinavalvonnassa


Kun Tukes tekee markkinavalvontaa, se ostaa tuotteita myymälöistä, verkkokaupoista jne.


Tukes testauttaa tuotteet testauslaboratorioissa tai arvioi itse tuotteen tai materiaalin vaatimustenmukaisuutta. Aina Tukesin ei tarvitse hankkia tuotetta, vaan vaatimustenmukaisuuden arviointiin voi riittää esimerkiksi asiakirja tai pelkkä kuva.

Hankittavat näytteet

Tukes hankkii tuotteen vaatimustenmukaisuuden valvontaa varten yleensä yhden näytteen.  
Tarvittavien näytteiden määrään vaikuttavat seuraavat asiat:

 

  • mitä ominaisuuksia tuotteesta tai materiaalista tutkitaan
  • mitkä ovat eri toimialojen erityispiirteet, sillä valvonnan kohteet voivat olla esim. voimalaitoskattiloita, kiviainesta, kynsilakkaa, koruja tai pehmoleluja.

Tukes voi pyytää testauslaboratorioilta tiedot luotettavaan tutkimukseen tarvittavasta näytemäärästä.

Tuotteille teetettävät testit

Tukes ei teetä tuotteille täydellisiä vaatimustenmukaisuustestejä. Tuotteen vaatimustenmukaisuutta tutkitaan tietyn lainsäädännön vaatimusten osalta, eikä kaiken tuotetta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tukes kohdistaa testaukset niihin ominaisuuksiin, joiden se epäilee olevan vaatimustenvastaisia.