Säker användning av jul- och dekorationsbelysning

Är dina gamla ljusslingor i bra skick?

Ljusslingor förvaras ibland i dammiga, fuktiga och kalla förhållanden. Ljusslingorna kanske blivit oförsiktigt nedtagna och ligger nu eventuellt i en enda härva. Kontrollera belysningens skick visuellt innan du börjar använda den på nytt. Om du hanterar belysningen i mycket kalla förhållanden, var försiktig med att böja ledningarna för mycket för att undvika skada på isoleringen. Använd inte och försök inte reparera trasiga slingor själv, utan lämna dem till insamlingen av EE-avfall. Innan du tar slingorna i användning igen, försäkra dig om att inte slingor och deras transformatorer har blandats ihop. Märkningarna på transformatorer och ljusslingor behandlas i följande kapitel. Ljusslingor och transformatorer hålls i ordning och i skick då de förvaras i sina ursprungliga förpackningar. Gammal belysning lämpar sig inte alltid till vått vinterväder, och de har inte tillverkats enligt de senaste säkerhetskraven. Om du är osäker på skicket eller säkerheten av din gamla belysning, bör du ersätta dem med ny, säkrare belysning.

 

Bild: julbelysning

Att beakta vid köp av nya ljusslingor

Ljusslingor fungerar antingen direkt med nätspänning (230 V, anges med symbolen ) eller med skyddsspänning med hjälp av en transformator (t.ex. 12 V, anges med symbolen ). Belysning med transformator är i regel säkrare i och med att de medför en mindre risk för elstötar. Utomhus ska man endast använda ljusslingor som är avsedda för användning utomhus. Belysning för utomhusbruk ska åtminstone vara regntät (skyddsklass IPX3). Numret efter IP-klassificeringen anger nivån på vattenskyddet: ju högre nummer, desto bättre skyddsnivå. Belysning avsedd att användas utomhus har i regel skyddsklass IP44. Märkningen IP20 används på ljusslingor och transformatorer som är avsedda för torra inomhusförhållanden. Om IP-märkning saknas, är belysningen avsedd för torra inomhusförhållanden. Ljusslingor som försetts med texten ”Endast för inomhusbruk” eller symbolen  får inte användas utomhus. Dessutom ska ljusslingor ha CE-märkning och uppgifter om importören inklusive kontaktuppgifterna. Tidigare använde man glödlampor i ljusslingor, men nuförtiden är LED-ljusslingor vanligast.

LED-lampor har flera goda egenskaper:

 • de fungerar alltid med skyddsspänning
 • de blir inte heta och minskar därmed brandrisken
 • de förbrukar mindre energi och har en längre livslängd än glödlampor
 • de är tåligare än glödlampor (LED-lampor innehåller inget glas som kan gå sönder)

Användning av ljusslingor utomhus

Ibland kan en ljusslinga vara avsedd för utomhusbruk, men dess transformator får endast användas inomhus. I dessa fall ska elledningen dras ut t.ex. genom ett fönster och iaktta försiktighet så att man inte skadar ledningen. Skarvsladdar och adaptrar bör inte användas. Skarvsladd för utomhusbruk ska ha märkningen IP44. Vita skarvsladdar i PVC-plast är inte frosttåliga eller tillräckligt vattentäta! För att utomhusbelysningen ska hålla längre och vara säker är det bra att ta bort belysningen så fort som man inte längre behöver den.

Att komma ihåg:

 • Följ bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
 • Kontrollera ljusslingans skick innan du börjar använda den.
 • Byt ut trasiga lampor och försäkra dig om att den nya lampan är av samma typ och dimensionering (spänning och effekt) som den ursprungliga lampan.
 • Koppla alltid utomhusbelysningen till ett eluttag med jordfelsbrytare.
  Det finns separata skyddsanordningar till äldre, oskyddade uttag.
 • Försäkra dig om att transformatorn är avsedd för utomhusbruk om du vill koppla den till ett uttag utomhus.
 • Släck ljusslingor inomhus när du går och lägger dig eller när du lämnar ditt hem för en längre tid.
 • Försäkra dig om att lampor som blir heta inte är i kontakt med lättantändliga material.
 • Förvara belysningen i sin originalförpackning. Undvik förvaring och hantering av belysningen i fuktiga och kalla förhållanden.

Kom även ihåg att:

 • aldrig använda ljusslingor/transformatorer avsedda för inomhusbruk utomhus.
 • aldrig koppla ljusslingor och transformatorer som inte hör ihop till varandra.
 • aldrig använda både LED- och glödlampor i samma ljusslinga.
 • aldrig koppla fler ljusslingor i transformatorn än angetts i bruksanvisningen.
 • aldrig koppla på strömmen medan ljusslingan fortfarande är i förpackningen.
 • aldrig ta bort eller byta ut en lampa då strömmen är påkopplad.
 • aldrig överbelasta julbelysningens transformator. Undvik användning av skarvsladdar och adaptrar.
 • aldrig låta barnen leka med ljusslingor.
 • aldrig använda eller reparera en trasig ljusslinga.

Om en elolycka inträffar:

Bryt strömmen och lösgör den skadade utan att utsätta dig själv eller andra för fara. Placeringen av bostadens gruppcentral (proppskåp) är bra att känna till så att man kan agera snabbt vid en nödsituation. Kontrollera den skadades tillstånd och kalla på hjälp vid behov. Vidta första hjälpen-åtgärder vid behov.

Är du osäker på produktens säkerhet?

På webbplatsen Farliga produkter kan du kontrollera vilka produkter som vid testningar har visat sig att inte leva upp till de ställda kraven.