Impregnerat trä enbart för specialbehov

Vid byggkonstruktioner utomhus måste man ta hänsyn till de naturliga effekterna av att trä exponeras för väder och organismer som gör att träet murknar. Hållbarheten hos impregnerat trä är förbättrad med hjälp av kemikalier. Sådant trä har god väderbeständighet och murknar inte lika lätt. Från impregnerat trä löses det vid användning kemikalier som hamnar i miljön. Därför ska impregnerat trä användas enbart i byggobjekt där man kräver särskilt långvarig hållbarhet av träet, och det avfall som uppkommer ska lämnas till hantering på vederbörligt sätt.

Impregnerat trä som säljs som sågad trävara är i allmänhet av klasserna A eller AB som har fastställts av Nordiska träskyddsrådet.

  • Trävara i klass A innehåller mer verksamma ämnen än trä i klass AB och den är avsedd för konstruktioner som är i ständig kontakt med mark, såsom i marken nedslagna staketstolpar och stommar för altaner.
  • Trävara i klass AB kan användas till andra konstruktioner som utsätts för fukt, och som exempelvis av säkerhetsskäl måste hålla för längre tids användning. Sådana objekt är till exempel altanbrädor, utomhustrappor och räcken.
  • Trävara i klass B impregneras närmast inom träproduktindustrin. Sådant trä används i objekt som i viss mån utsätts för väderpåverkan men kräver lägre hållbarhet, såsom fönsterramar.
  • Till andra objekt, såsom staketbrädor och för inklädnad av hus, kan man mycket väl använda oimpregnerat trä. Även andra objekt som är lätta att förnya, såsom täckbrädor på bryggor, kan man tillverka av oimpregnerade brädor.

Tips till byggaren

Det används tusentals kilometer av tryckimpregnerad trävara i Finland varje år. En del av användningen är onödig och ökar belastningen på miljön. Använd därför alltid oimpregnerad trävara när du kan. Livslängden hos obehandlat trä är ofta tillräckligt lång. 

Kemiskt behandlat trä får inte eldas upp, utan det måste transporteras till separat insamling vid en avfallsstation. Genom att använda obehandlat trä minskar du också uppkomst av avfall som kräver separat insamling.

Om du bygger av impregnerat trä

  • Välj en för användningsändamålet lämplig trävara som är kvalitetsklassad och märkt. Impregnerad trävara av klass A behövs endast i konstruktioner som utsätts för ständig kontakt med mark eller vatten. I objekt ovan mark ger impregnerad trävara av klass AB ett tillräckligt skydd.
  • I bärande konstruktioner bör impregnerat virke också hållfastställas och stämplas, den använda hållfasthetsklassen bestäms av strukturberäkningarna. 
  • Ta alltid reda på med vilket ämne trävaran är impregnerad och vilka villkor som har fastställts för användning, bearbetning och avfallshantering av träet. Mer information lämnas av säljaren av trävaran.
  • Köp så färdigbearbetad och måttillverkad trävara som möjligt. Impregnerat trä ska vara torrt på ytan. På så sätt undviker du exponering för farliga ämnen och uppkomst av bearbetningsavfall som är besvärligt att bortskaffa.
  • Använd skyddshandskar och andningsmask när du bearbetar impregnerat trä.
  • Använd inte impregnerat trä i objekt där bar hud kommer i ständig kontakt med impregnerat trä. Impregnerat trä får inte heller komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten. Det får inte användas till hyllkonstruktioner i jordkällare eller till brunnslock.

Alternativa material

I Finland har vi traditionellt haft kunskaper att använda trä med hållbarhet i tiotals och till med hundratals år utan kemiskt skydd. Träets egenskap att murkna har man haft förmåga att ta hänsyn till redan under byggfasen. Exempelvis hjärtträ och tätådrigt trä som har växt långsamt samt lärk håller bättre i utomhuskonstruktioner än vanligt trä. På senare år har det på marknaden också kommit ut värmebehandlad trävara som håller bättre mot fukt, samt certifierat hårdträ. Obehandlat trä som tas ur bruk kan brännas och i mark omvandlas den med tiden till mull. Även blandmaterial som träkompositbrädor finns numera tillgängliga för bygge av altaner. Överblivna bitar av kompositbrädor bortskaffas som blandavfall.