Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är utrustning som är avsedd att användas av en person för att skydda mot hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning för konsumenter omfattar till exempel personligt skydd för sport- och fritidsändamål, såsom

  • kläder och redskap som genom sin synlighet är avsedda att visa var användaren finns, såsom reflekterande västar och reflexer för fotgängare.
  • knä-och benskydd för terrängcykling
  • huvudskydd inom idrott, såsom cykel- och skidhjälmar
  • skyddsutrustning för kampsporter
  • skyddsglasögon att används vid avfyrning av fyrverkerier.

Beakta detta när du skaffar personlig skyddsutrustning

  • Skyddsutrustningen har CE-märkning
  • Skyddsutrustningen åtföljs av anvisningar för användning på finska och svenska. I bruksanvisningen ska också ingå tillverkarens namn och adress.
  • Bruksanvisningen ska innehålla information om användning, förvaring, underhåll, rengöring och underhåll av den personliga skyddsutrustningen.

Merparten av den personliga skyddsutrustning som används i sport- och fritidsaktiviteter är annan än sådan som skyddar mot mindre risker, såsom reflexer, halkskydd för skor, flytvästar och skydd mot stötar inom idrott. I bruksanvisningen för dessa skydd ska namnet, det fyrsiffriga identifikationsnumret samt adressen för det anmälda organ som har gjort typkontrollen anges. De anmälda organen har godkänts och övervakas av Europeiska unionens medlemsstater. Dessa organ har rätt att göra typkontroller.

Personlig skyddsutrustning som inte uppfyller kraven kan orsaka allvarliga incidenter och hälsorisker på grund av bristande skydd.

Mer information om kraven på personlig skyddsutrustning finns på sidan Krav på personlig skyddsutrustning.

Val av personlig skyddsutrustning

Det finns olika varianter av personlig skyddsutrustning beroende på ändamålet och skyddsnivån. I bruksanvisningen berättas vad den personliga skyddsutrustningen är avsedd för och om eventuella användningsbegränsningar. Vid förvärv av personlig skyddsutrustning ska man säkerställa att utrustningen är lämplig och skyddsnivån tillräcklig.

Till exempel när du köper flytväst och cykelhjälm, bör du prova flera olika modeller och välja det alternativ som passar dig bäst. Den kunniga personalen i butiken kan presentera olika alternativ och rekommendera skyddsutrustning som passar konsumentens behov. Den personliga skyddsutrustningen skyddar användaren endast om den är korrekt vald och används på rätt sätt.

Det är alltid tillrådligt för konsumenten att ta reda på om till exempel ett renoveringsarbete kräver användning av personlig skyddsutrustning. Användningen av vissa färger, förtunningsmedel och andra kemikalier kräver skydd av ögon, hud eller andningsvägar för att förhindra exponering.

Saker att tänka på när du använder skyddet

  • Det är viktigt att regelbundet kontrollera den personliga skyddsutrustningens skick. Skyddseffekten eller funktionen hos personlig skyddsutrustning kan försämras om utrustningen inte underhålls på rätt sätt.
  • Personlig skyddsutrustning kan förlora av sin skyddseffekt på grund av ålder och ger kanske därför inte ett fullgott skydd. Därför måste personlig skyddsutrustning bytas ut i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Skyddsglasögon vid avfyrning av fyrverkerier

De vanligaste typerna av fyrverkeriolyckor är ögonskador. Användning av skyddsglasögon är obligatorisk för den som avfyrar ett fyrverkeri, men det är också tillrådligt för åskådarna att använda skyddsglasögon. Använd ordentliga skyddsglasögon, till exempel skyddsglasögon med sidoskydd och skalmar. De skyddar dina ögon från möjliga gnistor och stänk samt från pjäser med låg energi som kommit ur kurs.

Begagnad personlig skyddsutrustning

Skyddseffekten hos personlig skyddsutrustning kan försämras när skyddets material åldras. Dessutom kan skyddseffekten ha försämrats på grund av slitage. En ny användare kan inte veta hur den tidigare ägaren har använt, underhållit och förvarat skyddet.

En hjälm kan se hel ut utanpå, men på grund av hårda stötar, slitage och exponering för starkt solljus kan skyddseffekten ha minskat eller helt gått förlorad. Även reflexförmågan hos en reflekterande väst kan ha försämrats till följd av tvätt och exponering för solljus.

Personlig skyddsutrustning bör inte köpas begagnad. Skyddseffekten även hos nyköpt personlig skyddsutrustning kan försvagas om utrustningen inte underhålls på rätt sätt.