Sparkcyklar

 
När du köper

 • Tänk efter vad sparkcykeln ska användas till.
 • Kontrollera maxviktgränserna för sparkcykelns användare. Sparkcyklar för små barn har ofta en viktgräns på 20 kilo.
 • Se noga över sparkcykelns finish, material, styregenskaper och allmänna intryck.
 • Kontrollera att sparkcykeln medföljs av bruksanvisningar på finska och svenska och läs dem!

Lär barnen

 • Överväg huruvida ditt barn är tillräckligt moget för att börja åka sparkcykel. Har barnet tillräckligt bra balans?
 • Håll små barn under uppsikt!
 • Hjälp till med att montera, öppna och ställa in sparkcykeln.
 • Lär barnet att använda sparkcykeln på rätt sätt. Det är viktigt att barnet lär sig känna sin egen färdighetsnivå.
 • Uppmuntra barnet att använda hjälm.
 • Påminn barnen om trafikreglerna och om hur viktigt det är att bete sig förnuftigt i trafiken.
   

Underhåll och använd sparkcykeln på rätt sätt

 • Montera cykeln omsorgsfullt och i enlighet med anvisningarna.
 • Kontrollera att låsningarna är ordentligt åtdragna före åkning med cykeln.
 • Kontrollera regelbundet lagren och cykelns allmänna skick.
 • Spänn skruvarna om du märker att det finns glapp till exempel i styrningen.
 • Tänk på att en standardsparkscykel inte håller för hopp och trickåkning på trappor eller i ramper.
   

Identifiera farorna

 • Kontrollera att sparkcykelns fogar är tillräckligt spänt åtdragna. Löst åtdragna fogar kan ge efter, vilket kan göra att användaren plötsligt förlorar kontrollen över cykeln och faller omkull.
 • Akta fingrarna! De kan hamna i kläm när sparkcykeln viks samman eller öppnas.
 • Köp en sparkcykel som har god finish och som är omsorgsfullt monterad. Vassa kanter, vingliga skruvar och lösa fogar är säkerhetsrisker.
 • Kom ihåg din färdighetsnivå.
 • Var försiktig i trafiken och ta hänsyn till andra trafikanter.