Produktmärkningar

Produktmärkningskraven varierar beroende på produktgrupp. En del märkningskrav baseras på lagstiftning och en del på produktstandarder. Rent generellt måste produkter ha identifikationsuppgifter (typ-, parti- eller serienummer) som de kan identifieras med. Tillverkaren av produkten måste ange sitt namn och sin adress på produkten. Om det inte är möjligt att ange uppgifterna på produkten kan man göra det på förpackningen eller i ett dokument som följer med produkten. Om produkten har tillverkats utanför EU måste även importörens namn och adress stå på produkten.

Det måste följa med nödvändiga anvisningar och uppgifter med produkten så att det är säkert att börja använda, underhålla och ta produkten ur bruk och så det kan göras på ett ändamålsenligt sätt. Bruksanvisningar och varningstexter måste finnas på finska och svenska. Uppgifter kan även lämnas med hjälp av allmänt kända och lättförståeliga anvisnings- och varningsbeteckningar. Det som presenteras i anvisningarna måste vara tydligt, konsekvent och skrivet i den ordning som konsumenten ska agera efter. Det måste följa med anvisningar om hur konsumenten ska använda produkten, men en mer detaljerad guide kan man till exempel lägga upp på nätet. 

För att fatta köpbeslutet måste konsumenten kunna se de viktigaste uppgifterna på produktens förpackning eller i nätbutiken innan köpet. Sådana uppgifter är till exempel:

 • ålders- eller storleksbegränsningar
 • om produkten är avsedd för inom- eller utomhusbruk
 • om produkten bara är avsedd för professionellt bruk
 • installationsinformation: till exempel att det bara är tillåtet för en behörig fackman att göra installationen
 • om det krävs extra delar eller utrustning som inte skickas med produkten för att börja använda den
 • energimärkning
 • behov av speciella verktyg för till exempel montering
 • om apparaten ska anslutas till ett elnät eller om den går på batterier eller uppladdningsbara batterier
 • om produkten innehåller allergener och kan orsaka allergiska reaktioner
 • uppgifter om att produkten är parfymerad
 • kemiska varningsmärkningar och varningssymboler.