Simbassänger och badtunnor för hemmabruk utomhus

Om du har en simbassäng eller en badtunna (balja) på din gård, identifiera farorna i anslutning till dem. Farliga situationer kan uppstå till exempel om

 • barn inte hålls under uppsikt eller om bassängen används utan ägarens tillstånd
 • bassängen monterats vårdslöst eller i strid med anvisningarna
 • vattenkvaliteten är dålig eller vattenreningskemikalierna inte används på rätt sätt.
   

Tänk på detta när du planerar köpet:

 • Välj en bassäng som lämpar sig för ändamålet. För små barn är det lämpliga vattendjupet under 0,3 meter. För större barn lämpar sig ett vattendjup som är under 0,8 meter.  Om vattnet är djupare än detta måste barnen vara simkunniga.
 • Kontrollera att monterings- och bruksanvisningar på finska och svenska medföljer bassängen och badtunnan. Anvisningarna ska vara tydliga och logiska.
 • Förhindra tillträdet till simbassängen eller badtunnan när den inte är i användning. Det lönar sig att köpa ett stadigt lock av rätt storlek till badtunnan. Locket ska vara konstruerat så att det inte är möjligt att flytta det av misstag.
 • Kontrollera om locket eller presenningen som du köpt håller för en människas vikt. Om presenningen inte håller för en människas vikt ska det finnas en varningsmärkning på den.
 • Skaffa också de kemikalier och filter som behövs för att upprätthålla god vattenkvalitet.
   

Montera bassängen omsorgsfullt:

 • Placera bassängen eller badtunnan på en plats där den lätt kan hållas under uppsikt. Välj platsen innan du monterar och fyller på bassängen. På det sättet undviker du risken för skador om bassängen behöver flyttas.
 • När du väljer platsen, tänk också på att bassängen ska tömmas.
 • Montera bassängen på ett stabilt, plant ställe som rengjorts från stenar och skräp.
 • Montera och fyll bassängen i enlighet med de anvisningar som medföljer bassängen.
   

Använd bassängen säkert:

 • Övervaka alltid små barn i simbassängen! Lämna aldrig barn ensamma i bassängen eller badtunnan. Även grunt vatten medför risk för drunkning.
 • Iaktta bruksanvisningarna.
 • Förhindra att barn oövervakat kan ta sig ner i bassängen: täck över bassängen eller badtunnan med ett ändamålsenligt lock eller med en skyddspresenning eller förhindra att barn kan ta sig ner i vattnet genom att till exempel avlägsna stegen från bassängen, om bassängen har en hög kant. Det säkraste sättet att förhindra drunkningsolyckor är att alltid tömma bassängen efter användning.
 • Bredvid bassängen får inte finnas trädgårdsmöbler eller andra föremål längs vilka barnen kan klättra på för att komma in i bassängen.
 • Placera badtunnor som värms upp med ved tillräckligt långt ifrån brännbara material. Försäkra dig om att man av misstag inte kan vidröra de delar som blir heta, till exempel skorstenen. Kontrollera vattnets temperatur innan du stiger ned i badtunnan.
 • Gå inte i bassängen om du druckit alkohol.
   

 Sköt om vattenkvaliteten:

 • Observera vattnets renhet. Rent vatten är en säkerhets- och trivselfaktor.
 • Byt vattnet regelbundet. I samband med vattenbytet är det bäst att kontrollera att bassängens inre ytor är rena.
 • Den dagliga rengöringen av vattnet sker i allmänhet med filter och kemiska tillsatser, t.ex. klor. Var omsorgsfull när du använder filter och kemikalier och följ anvisningarna. Förvara kemikalierna oåtkomligt för barn.
 • Ett lock eller en presenning förhindrar också att fågelavföring och löv hamnar i bassängen. När du går i bassängen ska du också skölja av sanden från fötterna.
   

Förvara bassängen på rätt sätt:

 • Töm alltid bassängen om den ska stå oanvänd en längre tid. Detta hindrar olyckor och användning av bassängen utan lov.
 • Spara bassängens bruksanvisningar för senare användning.
 • Se till att bassängen är torr och ren innan den packas in för vinterförvaring.  Bassängen ska förvaras på ett torrt ställe.