Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimia ovat laitteet ja välineet, jotka on suunniteltu henkilön käytettäväksi suojaamaan terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta riskiltä. Kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia ovat esimerkiksi urheilussa ja vapaa-aikana käytettävät henkilönsuojaimet, kuten

  • vaatteet ja välineet, joiden tarkoitus on näkyvyydellään osoittaa käyttäjän läsnäolo, kuten heijastinliivit ja jalankulkijaheijastimet.
  • polvi- ja säärisuojaimet maastopyöräilyyn
  • urheilussa käytettävät iskuilta suojaavat päänsuojaimet, kuten pyöräily- ja laskettelukypärät
  • kamppailulajeissa käytettävät suojaimet
  • suojalasit, joita käytetään ilotulitteita ammuttaessa.

Huomioi nämä henkilönsuojainta hankkiessasi

  • Henkilönsuojaimessa on CE-merkintä
  • Henkilönsuojaimen mukana on käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeen on sisällettävä myös valmistajan nimi ja osoite.
  • Käyttöohjeissa tulee olla tietoa henkilönsuojaimen käytöstä, varastoinnista, kunnossapidosta, puhdistuksesta ja huollosta.

Useimmat urheilussa ja vapaa-aikana käytettävistä henkilönsuojaimista ovat muita kuin vähäisiltä riskeiltä suojaavia suojaimia, kuten heijastimet, kenkien liukuesteet, pelastusliivit ja urheilussa käytettävät iskuilta suojaavat suojaimet. Näiden suojainten käyttöohjeessa pitää olla henkilönsuojaimen tyyppitarkastaneen ilmoitetun laitoksen nimi, sen nelinumeroinen tunnusnumero sekä osoite. Ilmoitetut laitokset ovat Euroopan unionin jäsenmaiden hyväksymiä ja valvomia tarkastuslaitoksia, joilla on oikeus tehdä tyyppitarkastuksi.

Vaatimustenvastaiset henkilönsuojaimet voivat puutteellisen suojaustehonsa takia aiheuttaa vakavia vaaratilanteita ja terveyshaittoja.

Lisää henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista on Henkilönsuojainten vaatimukset -sivulla.

Henkilönsuojaimen valinta

Henkilönsuojaimia on käyttötarkoitukseltaan ja suojaustasoiltaan erilaisia. Käyttöohjeessa on kerrottu mihin käyttöön henkilönsuojain on tarkoitettu ja mahdolliset käyttörajoitukset. Henkilönsuojainta hankittaessa on varmistettava, että henkilönsuojain tarkoituksenmukainen ja suojaustasoltaan riittävä.

Esimerkiksi pelastusliivejä ja pyöräilykypäriä hankittaessa on syytä kokeilla useita eri malleja ja valita itselle sopivin vaihtoehto. Kauppojen osaava henkilökunta voi esitellä eri vaihtoehtoja ja suositella kuluttajan tarpeeseen sopivia suojaimia. Henkilönsuojain suojaa käyttäjäänsä vain, jos se oikein valittu ja sitä käytetään oikein.

Kuluttajan kannattaa aina ottaa selvää, vaatiiko esimerkiksi remonttityö henkilönsuojaimen käyttämistä. Joidenkin maalien, ohenteiden ja muiden kemikaalien käyttö edellyttää altistumisen ehkäisemiseksi silmien, ihon tai hengityksen suojaamista.

Suojaimen käytössä huomioitavia asioita

  • Henkilönsuojaimen kunto on tärkeää tarkistaa säännöllisesti. Henkilönsuojaimen suojausteho tai toimivuus voi heikentyä, jos sitä ei huolleta oikein.
  • Henkilönsuojaimet voivat menettää suojaustehokkuuttaan vanhenemisen vuoksi eivätkä siten välttämättä suojaa riittävästi. Tämän vuoksi henkilönsuojaimet tulee vaihtaa uusiin valmistajan antaman käyttöohjeen mukaisesti.

Suojalasit ilotulitteita ammuttaessa

Yleisimpiä ilotulitevahinkoja ovat silmävammat. Suojalasien käyttö on pakollista ampujalle, mutta myös katsojien on suositeltavaa käyttää suojalaseja. Käytä kunnollisia suojalaseja, kuten sivusuojilla varustettuja sankamallisia suojalaseja. Ne suojaavat silmäsi mahdollisilta kipinöiltä ja roiskeilta sekä pienienergisiltä harhautuneilta tulitteilta.

Käytetyt henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimen suojausteho voi heikentyä suojaimen materiaalin vanhenemisen myötä. Lisäksi suojaimen suojausteho on voinut heikentyä käytössä. Uusi käyttäjä ei voi tietää, miten aikaisempi omistaja on käyttänyt, huoltanut ja säilyttänyt suojainta.

Kypärä voi näyttää päälle päin ehjältä, mutta kovien iskujen, kulutuksen ja voimakkaalle auringonvalolle altistumisen seurauksena suojausteho on voinut heikentyä tai hävitä kokonaan. Myös heijastinliivin heijastusteho on voinut heikentyä pesemisen ja auringonvalolle altistumisen seurauksena.

Henkilönsuojaimia ei suositella hankittavaksi käytettynä. Uutenakin ostetun henkilönsuojaimen suojausteho voi heikentyä, jos sitä ei huolleta oikein.