Tuotteen merkinnät

Tuotteiden merkintävaatimukset vaihtelevat tuoteryhmittäin. Osa merkintävaatimuksista tulee lainsäädännöstä ja osa tuotetta koskevista standardeista. Yleisesti tuotteessa pitää olla tunnistetiedot (tyyppi-, erä- tai sarjanumero), jonka avulla tuote voidaan tunnistaa. Tuotteen valmistajan pitää ilmoittaa nimensä ja osoitteensa tuotteessa. Jos tietojen ilmoittaminen tuotteessa ei ole mahdollista, voi tiedot antaa tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa. Jos tuote on valmistettu EU:n ulkopuolella, tuotteessa pitää olla myös maahantuojan nimi ja osoite.

Tuotteen mukana pitää toimittaa tarpeelliset ohjeet ja tiedot, jotta tuotteen käyttöönotto, käyttö, huolto ja käytöstä poisto on turvallista ja tarkoituksenmukaista. Käyttöohjeet ja varoitustekstit on oltava suomeksi ja ruotsiksi. Tiedot voi antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä. Ohjeissa esitetyt asiat on kerrottava selkeästi, johdonmukaisesti ja siinä järjestyksessä, jossa kuluttajan pitäisi toimia. Tuotteen mukana pitää antaa ohjeet, joiden avulla kuluttaja osaa käyttää tuotetta, mutta yksityiskohtaisempi opas voi olla esimerkiksi ladattavissa verkkosivuilta. 

Ostopäätöksen kannalta keskeisten tietojen pitää olla kuluttajan nähtävillä tuotteen pakkauksessa tai verkkokaupassa ennen tuotteen ostamista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • ikä- tai kokorajoitukset
 • onko tuote sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitettu
 • onko tuote tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön
 • asennustiedot: esimerkiksi tuotteen asennus on luvallista vain pätevyyden omaavalle ammattilaiselle
 • tuotteen käyttöönotto vaatii lisäosia tai -laitteita, joita ei toimiteta tuotteen mukana
 • energiamerkintä
 • erityisten työkalujen tarve esimerkiksi kokoamisessa
 • onko laite sähköverkkoon kytkettävä, pattereilla tai ladattavalla akulla toimiva
 • tieto, jos valmiste sisältää herkistävää ainetta ja se voi aiheuttaa allergisen reaktion
 • tieto, jos tuote on hajustettu
 • kemikaalien varoitusmerkinnät ja vaaralausekkeet.