Kyllästettyä puuta vain erityistarpeeseen

Sää ja puuta lahottavat eliöt vaikuttavat ulkona käytettävän puutavaran kestävyyteen. Kyllästetyn puun kestävyyttä on lisätty kemikaaleilla. Tämän vuoksi se kestää hyvin säänvaihteluita eikä lahoa helposti. Kyllästetystä puusta liukenee käytössä kuitenkin kemikaaleja, jotka päätyvät lopulta ympäristöön. Siksi kyllästettyä puuta tulee käyttää vain rakennuskohteissa, joissa puulta vaaditaan erityisen pitkäaikaista kestävyyttä. Rakentamisesta syntyvä jäte on toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Sahatavarana myytävä kyllästetty puu on yleensä Pohjoismaisen puunsuojaneuvoston määrittelemää A- tai AB-luokkaa.

 • A-luokan puutavara sisältää enemmän tehoaineita kuin AB-luokan puu, ja se on tarkoitettu pysyvästi maakosketuksessa oleviin rakenteisiin, kuten maahan upotettuihin aidantolppiin ja terassien perustuksiin.
 • AB-luokan puutavaraa voi käyttää muihin kosteudelle alttiiksi joutuviin rakenteisiin, joiden pitää esimerkiksi turvallisuuden vuoksi kestää käytössä pidempään. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi terassien laudoitukset, ulkoportaat ja kaiteet.
 • B-luokkaan kyllästetään puutavaraa lähinnä puutuoteteollisuudessa. Tällaista puuta käytetään säälle jonkin verran alttiiksi joutuvissa, mutta vähemmän kestävyyttä vaativissa kohteissa, kuten ikkunanpuitteissa.
 • Muihin kohteisiin, kuten aitojen laudoituksiin ja talojen verhoiluihin, voi hyvin käyttää kyllästämätöntä puuta. Myös helposti uusittavat kohteet, kuten laiturin katelaudat, voi hyvin tehdä kyllästämättömästä laudasta.

Vinkkejä rakentajalle

Vuosittain Suomessa käytetään painekyllästettyä puutavaraa tuhansia kuutiometrejä. Osa käytöstä on tarpeetonta ja lisää ympäristön kuormitusta. Käytä siksi kyllästämätöntä puutavaraa aina, kun voit. Käsittelemättömän puun käyttöikä on usein riittävän pitkä. 

Kemiallisesti käsiteltyä puuta ei saa polttaa, vaan se pitää viedä jäteasemien erilliskeräilyyn. Käyttämällä käsittelemätöntä puuta ehkäiset myös erilliskeräiltävän jätteen syntymistä.

Jos rakennat kyllästetystä puusta

 • Valitse käyttötarkoitukseen sopivaa, laatuluokiteltua ja merkittyä puutavaraa. A-luokan kyllästettyä puutavaraa tarvitaan vain jatkuvaan maa- ja vesikosketukseen joutuvissa rakenteissa. Maan yläpuolisissa kohteissa AB-luokan kyllästetty puutavara antaa riittävän suojan.
 • Kantavissa rakenteissa myös kyllästetyn puutavaran pitäisi olla lujuusluokiteltua ja leimattua. Käytettävä lujuusluokka määräytyy rakennelaskelmien mukaan.
 • Ota aina selvää, millä aineella puutavara on käsitelty ja mitä ehtoja kyllästetyn puun käytölle, työstölle ja jätehuollolle on asetettu. Lisätietoja saat puutavaran myyjältä.
 • Osta mahdollisimman valmiiksi työstettyä ja määrämittaista tavaraa. Kyllästetyn puun tulee olla pintakuivaa. Näin vältät haitallisille aineille altistumista ja hankalasti hävitettävän työstöjätteen syntymistä.
 • Käytä suojakäsineitä ja hengityksensuojainta, kun työstät kyllästettyä puuta.
 • Älä käytä kyllästettyä puuta kohteissa, joissa paljas iho koskee jatkuvasti kyllästettyä puuta. Kyllästetty puutavara ei myöskään saa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden tai juomaveden kanssa. Sitä ei saa käyttää maakellareiden hyllyrakenteissa tai kaivonkansissa.
 • Nykyään sahatavarana myytävä puu ei sisällä arseenia tai kromia, joten sahatavarana myytävää puuta voi käyttää leikkikentillä ja leikkivälineissä. Kotipihoille rakennettavat hiekkalaatikot voi hyvin rakentaa myös käsittelemättömästä puusta, koska niiden käyttöaika on yleensä vain muutamia vuosia.

Vaihtoehtoisia materiaaleja

Puuta on osattu Suomessa perinteisesti käyttää siten, että se on kestänyt vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja ilman kemiallista suojausta. Puun lahoavuus on osattu ottaa jo rakennusvaiheessa huomioon. Esimerkiksi sydänpuu ja hitaasti kasvanut, tiheäsyinen puu sekä lehtikuusi kestävät ulkorakenteissa tavallista puuta paremmin. Markkinoille on viime vuosina tullut myös kosteutta paremmin kestävää lämpökäsiteltyä puutavaraa sekä sertifioitua kovapuuta. Käytöstä poistettava käsittelemätön puu voidaan polttaa huoletta, tai se maatuu aikanaan mullaksi. Myös sekoitemateriaaleja, kuten puukomposiittilautoja, on nykyään saatavilla terassien rakentamiseen. Komposiittilautojen ylijäämäpalat hävitetään sekajätteenä.

Usein kysyttyä