Känn din produkt-märket berättar om ett ansvarsfullt företag

Tunnen tuotteeni -logo

Inlärningsplattformen Känn din produkt är till för företag som tillverkar, importerar eller distribuerar konsumtionsvaror (leksaker, personlig skyddsutrustning, gasanordningar, elektriska anordningar, allmänna konsumtionsvaror). Med systemet Känn din produkt kan du testa och utöka kunnandet i ditt företag.

Systemet sammanfattar kraven i olika lagstiftningar och erbjuder företagen redskap för att utföra kvalitetskontroll inom produktsäkerhet. I systemet ingår en bedömning av kunskaper inom system för säkerhet och kvalitetskontroll samt kännedom om produktspecifika kriterier. Systemet uppmuntrar företag till ansvarsfull verksamhet och till en kontinuerlig förbättring av sin egen verksamhet. Det är frivilligt att använda systemet, och systemet är avgiftsfritt för företag.

Med hjälp av vårt system kan företaget visa att det känner till kraven för sina egna produkter och principerna för ansvarsfull företagsverksamhet. Systemet är offentligt. Då företaget uppvisar tillräckliga kunskaper får det tillgång till Känn din produkt-märket och ett certifikat som kan användas t.ex. i marknadsföring av produkter. Märket får dock inte fästas vid produkter och det får inte marknadsföras som ett certifikat som utfärdats av en myndighet.

Tukes webbsajt har en lista på de företag som har ett Känn din produkt-certifikat.

Vem är systemet Känn din produkt avsett för?

Systemet är avsett särskilt för små och medelstora företag, så att även mindre företag har möjlighet att uppnå en tillräcklig kunskapsnivå för att säkra produkternas säkerhet. Företag av alla storlekar är välkomna att använda systemet såväl för att utveckla sin verksamhet som för att säkra att underleverantörskedjorna har tillräckliga kunskaper.

Så fungerar systemet Känn din produkt

  1. Företaget vill visa att det har sådana verksamhetsprocesser som krävs för ansvarsfull verksamhet. Företaget vill testa att det har tillräckliga kunskaper om produkter som uppfyller kraven.
  2. Företaget loggar in i systemet Känn din produkt.
  3. Företaget avlägger de tentamina i systemet som berör dess produkter.
  4. Företaget godkänns i tentamen och får tillgång till Känn din produkt-märket och till marknadsföringsmaterialet.
  5. Företag som avlagt systemet finns på en offentlig lista på Tukes webbsajt.

Varför är det bra att ansluta sig till systemet Känn din produkt?

Systemet Känn din produkt erbjuder företag redskap för att utveckla sin verksamhet och en möjlighet att särskilja sig från konkurrerande företag på marknaden. Ansvarsfull verksamhet är ett viktigt imageskapande element för företag. Märket visar kunderna att företaget känner till de krav som berör dess produkter och att företaget driver ansvarsfull företagsverksamhet.

Systemet främjar en företagskultur av kontinuerlig förbättring och möjliggör en effektivisering av verksamheten och ekonomisk lönsamhet då produkternas säkerhet säkerställs med en gång. Då företaget har förberett sig, minskar andelen farliga produkter på marknaden och i undantagssituationer vet företaget hur det ska agera. Systemet Känn din produkt är en plattform för företag att utveckla sina processer samt för att identifiera sådant som behöver utvecklas och åtgärder som kan vidtas för att förbättra verksamheten.

Ett företag är Känn din produkt-certifierat. Vad innebär det för mig som konsument?

Det är på företagets ansvar att se till att dess produkter är trygga. Myndigheterna utför övervakning av stickprovskaraktär för att säkerställa att företagen driver ansvarsfull verksamhet. Produkternas säkerhet är ändå ingen självklarhet, även om lagstiftningen förutsätter det. Tukes observationer inom marknadsövervakningen, marknadsövervakningsregistret och EU Safety Gate-systemet visar att det jämt finns produkter ute på marknaden som kan orsaka fara för kunderna.

Känn din produkt-certifikatet är ett sätt för företag att visa att de förbinder sig till att främja sina kunskaper inom lagstiftningen gällande de produkter företaget säljer. På det sättet kan man ge kunderna mer information om företagets värden och ansvarsfullhet.

Som konsument har du tillgång till en begränsad mängd sätt att bedöma olika produkters säkerhet. Du kan bekanta dig med produkternas kvalitet och användarinstruktioner innan du gör ett köpbeslut. Känn din produkt-certifikatet är ytterligare ett redskap för att göra bättre val i vardagen. Känn din produkt-certifikatet är ändå ingen automatisk garanti för att produkterna som ett företag säljer är trygga.

 

Ytterligare information: Anna Vuori ([email protected], tfn 029 5052 035)