Tunnen tuotteeni -merkki kertoo vastuullisesta yrityksestä

Tunnen tuotteeni -logo

Tunnen tuotteeni -oppimisalusta on tarkoitettu yrityksille, jotka valmistavat, maahantuovat tai jakelevat kulutustavaroita (lelut, henkilönsuojaimet, kaasulaitteet, koneet, sähkölaitteet, yleiset kulutustavarat). Tunnen tuotteeni -järjestelmällä voit testata tai kartuttaa yrityksesi osaamista.

Järjestelmä kiteyttää eri lainsäädäntöjen vaatimuksia yrityksille ja antaa työkaluja turvallisuuden laadunhallintaan. Se sisältää turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmien osaamisen arviointia sekä tuotekohtaisten vaatimusten tuntemista. Järjestelmä kannustaa yrityksiä vastuulliseen toimintaan sekä oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmän käyttäminen on yrityksille vapaaehtoista ja ilmaista.

Järjestelmän avulla yritys voi osoittaa tuntevansa tuotteitaan koskevat vaatimukset sekä hallitsevansa vastuullisen yritystoiminnan periaatteet. Järjestelmä on julkinen. Riittävästä osaamisesta yritys saa käyttöönsä Tunnen tuotteeni -merkin ja todistuksen, jota se voi hyödyntää esimerkiksi yrityksen markkinoinnissa. Merkkiä ei kuitenkaan saa liittää tai kiinnittää tuotteisiin eikä sen saa markkinoida olevan viranomaisen hyväksyntä.

Yritykset, joilla on voimassa oleva Tunnen tuotteeni -tunnus, ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla.

Tunnen tuotteeni -oppimisalusta julkaistaan vuoden 2020 aikana.

Kenelle Tunnen tuotteeni -järjestelmä on suunnattu?

Järjestelmä on suunnattu erityisesti pk -yrityksille, jotta pienemmilläkin yrityksillä olisi mahdollisuus saavuttaa riittävä osaamistaso tuotteiden turvallisuuden takaamiseksi. Järjestelmää ovat tervetulleita hyödyntämään kaiken kokoiset yritykset niin oman toimintansa kehittämisessä kuin alihankintaketjujen osaamisen varmistamisessa.   

Näin Tunnen tuotteeni -järjestelmä toimii

  1. Yritys haluaa osoittaa, että sillä on vastuulliseen toimintaan tarvittavat toimintaprosessit ja testata, että sillä on riittävä osaaminen vaatimustenmukaisista tuotteista.
  2. Yritys kirjautuu Tunnen tuotteeni -järjestelmään.
  3. Yritys suorittaa tuotealueiteen koskevat tentit järjestelmässä.
  4. Yritys läpäisee tentit ja saa käyttöönsä Tunnen tuotteeni -symbolin ja markkinointiaineiston.
  5. Järjestelmän suorittaneet yritykset ovat julkisesti nähtävillä Tukesin verkkosivuilla.

Miksi yrityksen kannattaa liittyä Tunnen tuotteeni -järjestelmään?

Tunnen tuotteeni -järjestelmä tarjoaa yritykselle työvälineen toiminnan kehittämiseen ja mahdollisuuden erottua kilpailevista yrityksistä markkinoilla. Vastuullinen toiminta on yritykselle imagotekijä. Merkki osaltaan viestii asiakkaille, että yritys tuntee tuotteitaan koskevat vaatimukset sekä toimii yritystoiminnassaan vastuullisesti. 

Järjestelmä edistää jatkuvan parantamisen yrityskulttuuria ja mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja taloudellisesti kannattavuuden, kun tuotteiden turvallisuus tulee hoidettua ”kerralla kuntoon”. Kun yritys on varautunut asioihin etukäteen, vaarallisten tuotteiden osuus vähenee ja poikkeamatilanteissa yritys tietää, miten toimia. Tunnen tuotteeni -järjestelmä toimii alustana yritykselle kehittää prosesseja sekä tunnistaa kehitystarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä.

Yrityksellä on Tunnen tuotteeni -tunnus, mitä se tarkoittaa minulle kuluttajana?

Yritysten vastuulla on huolehtia tuotteiden turvallisuudesta.Viranomaiset valvovat pistokokeenomaisesti, että yritykset toimivat vastuullisesti. Tuotteiden turvallisuus ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaikka lainsäädäntö sitä edellyttääkin. Tukesin tuotevalvontahavainnoista, markkinavalvontarekisteristä sekä Eu Safety Gate-järjestelmästä on nähtävissä, kuluttajien saatavilla on jatkuvasti tuotteita, joista voi aiheutua vaaraa käyttäjilleen.

Tunnen tuotteeni -tunnus on yksi tapa yritykselle osoittaa, että se on sitoutunut edistämään osaamistaan myymiensä tuotteiden lainsäädännön tuntemisessa. Näin se voi antaa kuluttajille lisätietoa yrityksensä arvoista ja vastuullisuudesta.

Kuluttajana sinulla  on rajallinen määrä keinoja arvioida tuotteiden turvallisuutta. Voit tutustua tuotteiden laatuun ja käyttöohjeisiin ennen ostopäätöstä. Tunnen tuotteeni -tunnus on yksi työväline lisää arjen valintoihin. Tunnen tuotteeni- tunnus ei ole kuitenkaan automaattinen tae siitä, että kaikki yrityksen myymät tuotteet ovat turvallisia.

 

Lisätietoa: Anna Vuori ([email protected], puh. 029 5052 035)