Pidä kemikaalien rekisteröinnit ajan tasalla

27.11.2018 14.57
Uutinen

Kemikaalien REACH-asetuksen mukainen rekisteröinti ei ole kertatoimi vaan yritysten on päivitettävä rekisteröintiasiakirjansa, kun saataville tulee uutta tietoa tai yrityksen tilanne muuttuu.

Rekisteröintiasiakirjojen tiedot on päivitettävä esimerkiksi silloin, kun rekisteröijällä on uutta tietoa aineen koostumuksesta, ominaisuuksista, tarvittavista erityisistä riskinhallintatoimista tai siitä, miten asiakkaat käyttävät ainetta. Myös valmistus- tai maahantuontimäärien ja yritystietojen muutoksista on ilmoitettava.

On tärkeää, että yrityksessä on käytössä prosessit, järjestelmät ja hälytysviestit, jotta yritys voi tunnistaa, milloin rekisteröintiin on tehtävä muutoksia. Yrityksen on todennäköisesti luotava prosessi palautteen saamiseksi asiakkailta ja sen analysoimiseksi sekä seurattava ainetta koskevaa uutta tietoa.

ECHA on julkaissut ohjeistusta, miten valmistautua asiakirja-aineistojen päivityksiin yrityksessä ja muiden rekisteröijien kanssa.

Ensi vuonna 2019 EU-laajuisessa ECHAn valvontafoorumin koordinoimassa REF-7-valvontahankkeessa valvotaan mm. aineiden rekisteröintejä ja niiden päivittämistä. Lisätietoa on ECHAn tiedotteessa.

Lisätietoja:

ECHAn uutistiedote: Pidä rekisteröintisi ajan tasalla
Miten valmistautua asiakirja-aineistojen päivityksiin
 

REACH