Biosidisten antifouling-valmisteiden kestävä ja turvallinen käyttö

Biosidiset antifouling-valmisteet ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia valmisteita. Ohjeet turvalliseen käyttöön löytyy valmisteiden käyttöohjeista. Käyttäjän on luettava käyttöohjeet huolellisesti ennen valmisteen käyttöä.

Käytön rajoitukset

Biosidisten antifouling-valmisteiden käytölle on asetettu rajoituksia ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Tarkista aina valmistekohtaiset rajoitukset valmisteen käyttöohjeista. Seuraavat rajoitukset koskevat yleisesti kaikkia veneiden biosidisia antifouling-valmisteita:

 • Suomessa saa käyttää, myydä ja tuoda maahan vain Tukesin hyväksymiä valmisteita.
 • Valmisteiden käyttö muuhun kuin pakkauksessa mainittuun käyttötarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 • Valmisteita saa käyttää vain merivesialueilla. Valmisteiden käyttö on kielletty makeissa vesissä, sisävesillä.

Ohjeet maalaamiseen ja maalin poistoon

Biosidiset antifouling-valmisteet sisältävät terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita. Kun maalaat tai poistat vanhaa maalia veneen pohjasta, valitse sellaiset työtavat, ettei maalia tai maalijätettä leviä ympäristöön. Käytä suojaavaa vaatetusta ja käytä tarvittavia henkilösuojaimia. Noudata aina valmisteen pakkauksessa olevia ohjeita.

 • Suojaa maaperä maaliroiskeilta esimerkiksi kestopeitteellä.
 • Maalaa vain tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
 • Paikkamaalaa tai maalaa vain veneen vesilinjasta, jos mahdollista.
 • Poista vanha maali märkähiontana.
 • Pidä lapset poissa veneen maalausalueelta, kunnes käsitellyt pinnat ovat kuivuneet.
 • Käytä aina kemikaalinkestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet maalia.
 • Maalaamisen jälkeen hävitä maalijätteet, likaiset peitteet ja maalausvälineet vaarallisena jätteenä.

Ohjeet veneiden pesuun

Biosidisella antifouling-valmisteella maalatun veneen pohjasta irtoaa pesussa ympäristölle myrkyllisiä kemikaaleja. Veneiden pesu tulee suorittaa niin, ettei puhdistamattomia pesuvesiä pääse ympäristöön. Kun peset biosidisella antifouling-maalilla maalattua venettä, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Vältä painepesurin tai muun voimakkaan pesumenetelmän käyttöä, ne vaurioittavat maalipintaa ja lyhentävät maalin käyttöikää.
 • Pese veneen pohja alueella, josta pesuvedet kerätään talteen ja puhdistetaan. Puhdistamattomia pesuvesiä ei saa päästää ympäristöön.
 • Älä pese veneen pohjaa meressä venepesureissa.

Säästä ympäristöä ja vältä biosidisten antifouling-valmisteiden käyttöä!

Biosidiset antifouling-valmisteet ovat hyvin myrkyllisiä muillekin eliöille kuin vain veneiden pohjiin kiinnittyville leville, merirokoille ja sinisimpukoille. Maalipinnasta liukenevat myrkylliset aineet haittaavat kalojen sekä muiden vesieliöiden lisääntymistä.  Siksi niiden käyttöä kannattaa välttää ja suosia muita menetelmiä estämään eliöiden kiinnittyminen veneen pohjaan. Yhdistämällä erilaisia biosidisille antifouling-valmisteille vaihtoehtomenetelmiä keskenään pääset parhaimpaan lopputulokseen myrkkyjä käyttämättä. Lisätietoa vaihtoehtoisista menetelmistä löydät Veneiden myrkkymaalit -sivulta.