Kreosootilla kyllästetyn puun käyttö ja hävittäminen

Kreosootti, eli kreosoottiöljy, on kivihiilitervan tisle, joka on tehokas ja myrkyllinen puunsuojakemikaali. Kreosootilla kyllästetään teollisesti muun muassa ratapölkkyjä ja sähköpylväitä. Kreosootilla käsitelty puu on tumman ruskeaa ja sillä on tunnusomainen haju. Kreosootti koostuu sadoista orgaanisista yhdisteistä, joista suuri osa on ympäristölle tai terveydelle vaarallisia.

Kreosootilla käsitellyn puutavaran käyttöä on rajoitettu. Huomioi nämä kreosootilla kyllästetystä puutavarasta:

 • tarkoitettu vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön
 • ei saa luovuttaa kuluttajille
 • saa käyttää vain jatkuvasti maata koskettavissa avojohtorakennelmissa, kuten sähkö- ynnä muut. pylväät, ja ratapölkkyinä sekä silloissa tai muissa vastaavissa kantavissa ulkorakenteissa.

Käytöstä poistettava kreosoottikyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joten se on toimitettava jäteasemalle erilliskeräilyyn. Sitä ei saa polttaa kotitalouksissa.

Kreosootilla käsitellyn puun käyttö on kielletty:

 • sisätiloissa
 • leluissa
 • leikkikentillä
 • puistoissa, puutarhoissa tai muilla ulkona olevilla virkistysalueilla, joissa iho voi toistuvasti koskettaa kreosoottikyllästettyä puuta
 • puutarhakalusteissa
 • ravintokasvien tai rehun kanssa kosketukseen tulevissa rakenteissa tai pakkausmateriaaleissa.

 Kreosootin haitat:

 • voi ärsyttää ihoa, silmiä ja hengityselimiä
 • voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • voi aiheuttaa mm. syöpää ja perimän muutoksia
 • ei kiinnity puuhun pysyvästi vaan liukenee ja haihtuu ympäristöön
 • haju säilyy kreosoottikyllästetyn puun koko käyttöiän ajan
 • kreosootin aineosat voivat pilata pohjavettä sekä haitata maaperän ja veden eliöitä, joten kreosoottikyllästettä puutavaraa ei pitäisi käyttää ja varastoida kaivojen lähellä ja pohjavesialueilla.

Kreosootilla käsitellyn puun käyttöä valvoo yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kemikaalilainsäädännön noudattamista valvovien viranomaisten vastuualueet näkyvät kemikaalivalvonnan Kuka valvoo mitäkin? -sivulla.

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 liite XVII


Valtioneuvoston (kumottu) päätös 1405/1995, jonka mukaan kreosoottikyllästetyn puun luovuttaminen kuluttajille sekä käyttö sisätiloissa, ravintokasvien tai rehun kanssa kosketukseen tulevissa rakenteissa sekä leikkikentillä ja muilla ulkona olevilla virkistysalueilla, joissa voi aiheutua toistuvaa ihokosketusta, on ollut kielletty 20.6.1996 lähtien


Valtioneuvoston (kumottu) asetus 8/2003, jonka mukaan käyttö puutarhakalusteissa sekä leluissa on ollut kielletty 30.6.2003 lähtien