Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön ohjelma

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman tavoitteena on

 • vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä
 • edistää integroitua kasvinsuojelua ja vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä
 • vähentää riippuvuutta kasvinsuojeluaineiden käytöstä.

Jokaisella EU-maalla on oma toimintaohjelmansa, miten maa toteuttaa kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä. Ohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiiviin. Tukes päivittää Suomen ohjelman noin viiden vuoden välein yhteistyössä kasvinsuojelualan toimijoiden kanssa. Ensimmäinen ohjelma julkaistiin 2011.

Uusin toimintaohjelma

Kasvinsuojeluaineiden terveys- ja ympäristöriskejä vähennetään muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • ympäristö- ja terveysriskien arviointi ennen kuin kasvinsuojeluainetta saa käyttää Suomessa
 • käyttäjille tarjottava koulutus kasvinsuojeluaineiden turvallisesta käytöstä
 • kasvinsuojeluaineiden käyttäjille pakollinen kasvinsuojelututkinto, joka pitää suorittaa 5 vuoden välein
 • kasvinsuojeluruiskujen kunnon testaaminen säännöllisesti
 • käyttäjien ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen kasvinsuojeluaineiden riskeistä ja turvallisesta käytöstä koulutuksen ja viestinnän avulla
 • vuosittainen kasvinsuojeluainejäämien seuranta elintarvikkeissa, rehuissa ja ympäristössä
 • kasvinsuojeluaineiden käytön rajoitus vesistöjen ja juomavesikaivojen läheisyydessä sekä pohjavesialueilla
 • integroidun kasvinsuojelun periaatteiden noudattaminen.