Vastuuhenkilöt: hyvät käytännöt ja nimeäminen

Vastuuhenkilöllä, käytönjohtajalla tai käytönvalvojalla tarkoitetaan yrityksen palveluksessa olevaa henkilöä, jonka tehtävä on valvoa, että toiminnassa noudatetaan säädöksiä.

Tälle sivulle on listattu hyviä käytäntöjä työnantajalle ja vastuuhenkilölle. Alla olevista taulukoista näet, millä eri aloilla vastuuhenkilöä vaaditaan ja mitä pätevyyksiä tehtävän hoitaminen edellyttää.

Hyviä käytäntöjä työnantajalle

 • Kirjaa ylös
  • vastuuhenkilön tehtävät ja vastuualueet niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista
  • työaika, jonka vastuuhenkilö voi käyttää tehtävän hoitamiseen
  • vastuuhenkilön päätösvalta, esim. oikeus keskeyttää toiminta
  • koulutustavoitteet, joilla vastuuhenkilö ylläpitää osaamistaan.
 • Kerro vastuuhenkilölle muutoksista ja suunnitelmista riittävän ajoissa.
 • Varmista, että vastuuhenkilö on ymmärtänyt tehtävänsä ja pyydä vastuuhenkilöltä kirjallisesti suostumus hoitaa tehtävää.
 • Pohdi valmiiksi, miten toimitaan, kun vastuuhenkilö ei ole käytettävissä, esim. loma, sairaus.

Hyviä käytäntöjä vastuuhenkilölle

 • Selvitä
  • mitä vastuuhenkilön tehtävästäsi on säädetty laissa ja asetuksissa
  • mitä työtehtäviä vastuullesi vastuuhenkilönä kuuluu
  • yrityksen toimintaan mahdollisesti liittyvät luvat ja lupien ehdot
  • laaditut toimintaperiaatteet ja suunnitelmat, joilla yrityksessä ylläpidetään turvallisuutta, esim. pelastussuunnitelma
  • onko vastuuhenkilölle nimetty varahenkilöä.
 • Pidä kirjaa vastuuhenkilönä tekemistäsi töistä.
 • Seuraa lainsäädännön muutoksia ja alan viestintää. Tukes julkaisee vastuuhenkilöille hyödyllisiä tiedotteita, uutisia ja uutiskirjeitä.
 • Ilmoita kirjallisesti työnantajalle, jos tehtävän hoitaminen ei työajan, osaamisen, päätösvallan tai muiden syiden vuoksi ole mahdollista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • Jos tapahtuu onnettomuus, vastuuhenkilön rikosoikeudellista vastuuta ja korvausvelvollisuutta arvioidaan henkilön oman toiminnan perusteella.

Vaaralliset kemikaalit

Toimiala Nimike Koska vastuuhenkilö on nimitettävä? Pätevyysvaatimukset Ilmoitus viranomaiselle Lisätietoa
Vaaralliset kemikaalit Käytönvalvoja Kun toiminta on laajamittaista, eli vaatii Tukesin luvan Osoitettava pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa. Ei Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvoja
Nestekaasu Käytönvalvoja Kun toiminta on laajamittaista, eli vaatii Tukesin luvan. Osoitettava pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa. Ei Nestekaasun käytönvalvoja
Maakaasuvarasto Käytönvalvoja Varastoinnille on aina nimettävä käytönvalvoja. Osoitettava pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa ja riittävä työkokemus.

Kyllä, ilmoitus maakaasun käytönvalvojasta

Maakaasun käytönvalvoja
Maakaasun tankkausasema Käytönvalvoja Tankkausasemalle on aina nimettävä käytönvalvoja Osoitettava pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa ja riittävä työkokemus. Kyllä, ilmoitus maakaasun käytönvalvojasta Maakaasun käytönvalvoja
Maakaasuputkisto Käytönvalvoja Siirtoputkistot, jakeluputkistot ja käyttöputkistot, joissa putkistoon liitettyjen käyttölaitteiden nimellinen polttoaineteho on yhteensä yli 1,2 MW.

Osoitettava pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa ja
1) jakelu- ja käyttöputkistoissa riittävä työkokemus
2) siirtoputkistoissa soveltuva teknikko- tai insinööritutkinto sekä 2 vuotta työkokemusta. (VNa 551/2009, 25 §)

 

Kyllä, ilmoitus maakaasun käytönvalvojasta Maakaasun käytönvalvoja

 

Painelaitteet

Toimiala Nimike Koska vastuuhenkilö on nimitettävä? Pätevyysvaatimukset Ilmoitus viranomaiselle Lisätietoa
Painelaite Käytönvalvoja ja varakäytönvalvoja Jos painelaite on rekisteröitävä. Oltava asiantuntemus painelaitteen rakenteesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Kyllä, Painelaitteen muutosilmoitus -lomakkeella Painelaitteiden käyttö
Kattilalaitos Käytönvalvoja ja varakäytönvalvoja Kattiloiden teho yhteensä yli 1 MW tai paine yli 10 bar. Erityisvaatimukset kohteen mukaan (L 1144/2016, 72 § Kyllä, Painelaitteen muutosilmoitus -lomakkeella Painelaitteiden käyttö

 

Räjähteet, ilotulitteet, ampumatarvikkeet

Toimiala Nimike Koska vastuuhenkilö on nimitettävä? Pätevyysvaatimukset Ilmoitus viranomaiselle Lisätietoa
Räjähteet Vastuuhenkilö / Vastaava johtaja Oltava aina, eli valmistus, varastointi ja kauppa Osoitettava pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa. Ei

Tutkinnot ja tentit

Räjähteiden varastointi

 

Ilotulitteet, patruunat ja ruuti Kaupan vastuuhenkilö Kauppa ja varastointi sen yhteydessä, pl. F1 ja P1 luokat Osoitettava pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa. Samalla kun pelastusviranomaiselle ilmoitetaan myynnin aloittamisesta. Lomakkeet pelastuslaitosten sivuilla.

Ilotulitteiden kauppa

Tutkinnot ja tentit

 

 

Asennusliikkeet

Toimiala Nimike Koska vastuuhenkilö on nimitettävä? Pätevyysvaatimukset Ilmoitus viranomaiselle Lisätietoa
Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistot Vastuuhenkilö Kun tehdään maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus-, huolto- ja tarkastustöitä Oltava Lämmitysenergia yhdistys ry:n myöntämä pätevyystodistus (useita eri lain kohtia) Kyllä, Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi -lomakkeella Hyväksytyt liikkeet
Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot Vastuuhenkilö Kun tehdään paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä Oltava soveltuva koulutus ja työkokemus sekä hyväksytysti suoritettu pätevyyskoe L 10/2007 Kyllä, Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi -lomakkeella Pelastustoimen laitteet
Käsisammuttimet Vastuuhenkilö Kun tehdään kyseisten tuotteiden tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä Oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) käsisammuttimien huoltotutkintotodistus L 10/2007 , A 917/2005

Kyllä,
Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi -lomakkeella

 

Pelastustoimen laitteet
Kylmäaineita sisältävät laitteistot Vastuuhenkilö Kun tehdään kylmäaineita sisältävien laitteistojen asennus- ja huoltotöitä Oltava soveltuva koulutus ja työkokemus ( A 766/2016 2 § ) Kyllä, hakemus F-kaasu lomakkeella Kylmäala

 

Sähkö

Toimiala Nimike Koska vastuuhenkilö on nimitettävä? Pätevyysvaatimukset Ilmoitus viranomaiselle Lisätietoa
Sähkölaitteistot Käytönjohtaja Liittymisteho > 1600 kVA tai laitteistossa yli 1 kV jännite Soveltuva koulutus ja työkokemus sekä sähköturvallisuustutkinto. Pätevyystodistuksen myöntää SETI Oy (L 1135/2016, 66-71 § ) Kyllä, 3 kk kuluessa laitteiston käyttöönotosta Sähkölaitteistot
Sähkötyöt Sähkötöiden johtaja   Soveltuva koulutus ja työkokemus sekä sähköturvallisuustutkinto. Pätevyystodistuksen myöntää SETI Oy (L 1135/2016, 66-71 § Kyllä, ennen toiminnan aloittamista  
Hissityöt Hissitöiden johtaja   Soveltuva koulutus ja työkokemus sekä Tukesin hissiturvallisuustutkinto. Pätevyyden myöntää SETI Oy. Kyllä, ennen toiminnan aloittamista  

 

Kaivokset

Toimiala Nimike Koska vastuuhenkilö on nimitettävä? Pätevyysvaatimukset Ilmoitus viranomaiselle Lisätietoa
Mineraaleja hyödyntävät kaivokset Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö Kaivoslaissa määritellyssä kaivostoiminnassa

Osoitettava pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa sekä soveltuva koulutus, työkokemus ja kaivostoiminnan tuntemus.
(L 621/2011, 118 §   ja VNa 1571/2011, 9 § )

 

Ei

Kaivostoiminta

Tutkinnot ja tentit