Tuoteryhmäkohtaisia ohjeita ja vaatimuksia

Magneettilelut

Vaatimukset lelun sisältämille tai lelusta irtoaville magneeteille:

 • magneettien voimakkuuden pitää olla alle 50 kG2/mm2 tai
 • magneettien pitää olla niin suuria, että ne eivät mahdu kokonaan pienten osien lieriöön, eivätkä siten ole kokonsa puolesta lasten nieltävissä tai
 • magneettien pitää olla niin tiukasti kiinni lelussa, etteivät ne irtoa pienten osien irtoamista koskevissa testeissä.

Voimakkaiden magneettien nielemisestä voi aiheutua muun muassa suolistotukoksia tai suolenpuhkeamisia.

Magneetit ja magneettiset osat ovat sallittuja sellaisissa magnetismin ja sähköopin harrastesarjoissa, jotka on tarkoitettu yli 8-vuotiaille lapsille. Tällöin pakkauksessa ja käyttöohjeissa pitää olla varoitus magneettien aiheuttamista vaaroista:

”VAROITUS! Ei sovellu alle 8-vuotiaille lapsille. Tuote sisältää pieniä magneetteja. Jos magneetteja niellään, ne voivat tarttua toisiinsa suolistossa ja johtaa vakaviin vammoihin. Hakeudu välittömästä lääkäriin, jos magneetteja on nielty.”

Varoitusta ei tarvita, jos harrastesarjan magneetit täyttävät edellä esitetyt rakenteelliset vaatimukset.

Vaatimukset lelujen magneeteille ja lelujen merkinnöille on annettu standardissa SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet.

Paristolelut ja nappiparistot leluissa

Leluissa ei saa olla nappiparistoja, joihin lapsi pääsee käsiksi. Nappiparistot voivat aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja, kuten tukehtumisen, sisäelinten syöpymisen tai jopa kuoleman.

Tukehtumisvaaraa aiheuttaviin pieniin paristoihin (mm. nappiparistot ja AAA-paristot) ei saa päästä käsiksi ilman työkalua. Muihin paristoihin (mm. AA-paristot) ei saa päästä käsiksi ilman työkalua tai vähintään kahta samanaikaista toisistaan riippumatonta toimintoa.

Nappiparistojen aiheuttamia riskejä voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:

 • paristojen turvallisella pakkaamisella
 • varoitusteksteillä
 • tuotteiden turvallisilla paristokoteloilla
 • selkeillä hävitysohjeilla
 • lisäämällä aikuisten tietoisuutta nappiparistojen vaaroista.

Paristoleluihin vaadittavat lisävaroitukset ja -merkinnät

Paristoleluihin, joissa on vaihdettavat paristot, on merkittävä

 • pariston nimellisjännite paristotilan sisälle tai sen päälle
 • tasavirranmerkki, jos lelussa on paristokotelo
 • kuinka vaihdettavat paristot poistetaan ja asetetaan paikoilleen
 • paristoja, jotka eivät ole ladattavissa, ei saa ladata
 • eri paristotyyppejä tai uusia ja vanhoja paristoja ei saa käyttää sekaisin.

Lelujen paristoja koskevat tarkemmat vaatimukset sekä tiedot esimerkiksi paristoleluille tehtävistä testeistä ja varoitusmerkinnöistä löytyvät standardista SFS-EN 62115.

Leluaseet

Leluaseiden ammuksien

 • pitää olla riittävän pitkiä
 • imukuppien pitää pysyä ammuksissa kiinni, tukehtumisvaara
 • liike-energian pitää olla vaatimustenmukainen, silmävammat.

Leluaseen tyypistä ja ammuksien liike-energiasta riippuen seuraavat varoitusmerkinnät pitää olla suomeksi ja ruotisiksi lelussa tai sen pakkauksessa:

 • ”Käytä vain valmistajan suosittelemia tai toimittamia ammuksia.”
 • ”Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.”

Rakenteelliset vaatimukset ja varoitukset on määritelty standardissa SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet.

Yllätysmunat ja kapselilelut

Elintarvikkeen yhteydessä olevien lelujen pitää olla omassa pakkauksessa. Pakkauksen on oltava kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä sitä tai vetää sitä henkeensä. Lisäksi elintarvikkeen uloimmassa myyntipakkauksessa pitää olla varoitus:

”Varoitus. Sisältää lelun. Aikuisen valvonta suositeltavaa.”

Lisäksi pitää huomioida muut leluja koskevat varoitukset ja merkinnät.

Yllätysmunan lelun on oltava kapselin sisällä ja molempien, sekä lelun että kapselin, on täytettävä lelulain vaatimukset.

Kapselilelujen varoitusten pitää olla painettu riittävän isoilla kirjaimilla ja sellaisella värillä, että ne erottuvat muusta tekstistä. Teksti ei saa peittyä kääreen poimuihin. Tarvittavat varoitusmerkinnät on tehtävä myös kapselin sisällä olevaan lipukkeeseen tai muutoin selkeästi ja näkyvästi kapseliin.

Sylinterin muotoisille ja pyöreäpäisille pakkauksille (kapseli) annetaan tarkat mitat ja ohjeet esimerkkeineen standardissa EN 71-1.

Palkinto-, kylkiäis- ja ilmaislelut

Myös kuluttajille ilmaiseksi annettujen lelujen pitää täyttää lelulain vaatimukset. Tällaisia leluja on esimerkiksi:

 • pikaruokaravintoloiden lelut
 • markkinapalkinnot
 • yhdistysten, liittojen ja puolueiden jakamat lahjalelut
 • kylkiäislelut ostaessa tuotteen, esim. apteekista.

Jos kuluttajalle tarjotaan ilmaiseksi lelua, joka ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten leikkeihin, on lelun markkinoinnissa kiinnitettävä kuluttajien huomio ikärajoitukseen. Leluja ei myöskään saa luovuttaa alle 3-vuotiaiden lasten käyttöön.

Jakelijan materiaaleissa, esimerkiksi ravintolan hinnastossa tai muussa mainosmateriaalissa, kuten esitteet ja internetsivut, on oltava merkintä lelun mahdollisesta ikärajoituksesta.

Lelujen rakenteelliset vaatimukset ja varoitukset on määritelty standardissa SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet.

Lautapelit

Kortti- ja lautapelit, jotka ovat tarkoitettu alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin, luokitellaan leluiksi ja niitä koskevat leluille asetetut turvallisuusvaatimukset.

Pelit, jotka ovat tarkoitettu yli 14-vuotiaiden ja aikuisten käyttöön ovat yleisiä kulutustavaroita ja niiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että peli ei saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai omaisuudelle.

Yleisien kulutustavaroiden pakkauksissa pitää olla seuraavat merkinnät:

 • kauppatavan mukainen nimi, joka kertoo käyttötarkoituksen
 • valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi, jotta tarvittaessa kuluttaja tai viranomainen voi saada yhteyden
 • tarvittaessa käyttöohjeet ja varoitukset.

Yleistä kulutustavaraa ei saa CE-merkitä.

Lelujen rakenteelliset vaatimukset ja varoitukset on määritelty standardissa SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet.

Kirjoitus- ja askartelutarvikkeet

Kirjoitus- ja askarteluvälineet kuuluvat niin sanottuun harmaaseen alueeseen, eli jokaisen tuotteen kohdalla arvioidaan erikseen, onko tuote lelu vai ei.

Karkealla jaolla luokittelun voi tehdä seuraavasti:

Leluiksi luokitellaan yleensä:

 • puuvärit, tussit, värituubit, vahaliidut, katuliidut
 • sormivärit, leimasimet
 • askartelupakkaukset, arvioon vaikuttaa suuresti lopputuotteen leikkiarvo.

Leluiksi ei luokitella:

 • taiteilijatarvikkeet
 • opetukselliset tuotteet
 • yleensä kirjoitustarvikkeet.

Tapauskohtaisen arvioinnin voi tehdä esimerkiksi käyttäen avuksi komission valmistajaa leludirektiivin soveltamisopasta No 4 Guidance document on grey zone problem: Is a specific product covered by the Toy Safety Directive 2009/48/EC or not. Kieliversiot saksaksi, ranskaksi ja englanniksi saatavilla.

Esimerkkejä huomioon otettavista asioista:

 • myyntipaikka: lelukauppa tai -osasto vai taitelijakauppa?
 • kohderyhmä markkinoinnin ja pakkauksen kautta: esimerkiksi onko kuvissa lapsia?
 • hinta
 • koko.

Jos tuote on lelu → CE-merkki ja muut merkintävaatimukset.

Jos ei ole lelu, tuote luokitellaan yleiseksi kulutustavaraksi ja sen tulee täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset, eli tuote ei saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai omaisuudelle. Tuotetta ei saa CE-merkitä.

Yleisien kulutustavaroiden pakkauksissa pitää olla seuraavat merkinnät:

 • kauppatavan mukainen nimi, joka kertoo käyttötarkoituksen
 • valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi, jotta tarvittaessa kuluttaja tai viranomainen voi saada yhteyden
 • tarvittaessa käyttöohjeet ja varoitukset.

Onko askartelutarvike kemiallinen tuote?

Esimerkiksi sormivärit, liimat ja limat ovat kemiallisia tuotteita.

Tiettyjen aineiden tai seosten toimittajan on annettava vastaanottajalle käyttöturvallisuustiedote. Vaatimukset ovat REACH:issa.

Tuotteissa, jotka voivat aiheuttaa ihoärsytystä, pitää käyttää varoitussymboleja.

Lelujen rakenteelliset vaatimukset ja varoitukset on määritelty standardissa SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet.

Keppihevoset

Keppihevoset ja niiden lisävarusteet luokitellaan leluiksi. Täten niitä koskee laki lelujen turvallisuudesta ja sen tuomat velvoitteet.

Keppihevosten rakenteelliset vaatimukset ja varoitukset on määritelty standardissa SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet.

Sähkölelut

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on rajoitettu tiettyjen metallien, muovien pehmentimien ja palonestoaineiden aineiden käyttöä. RoHS, eli Restriction of Hazardous Substances -lainsäädännön tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä vähentää jätteiden haitallisuutta. RoHS lainsäädäntö koskee myös leluja, joissa sähköisiä toimintoja, esimerkiksi vilkkuvia ledejä.

Sähköleluja koskevat tarkemmat vaatimukset sekä tiedot esimerkiksi leluille tehtävistä testeistä ja varoitusmerkinnöistä löytyvät standardista SFS-EN 62115.

Laser

Laser ei ole leikkikalu.

Leluina markkinoitavissa laser(taistelu)peleissä valolähteenä on useimmiten loistediodi eli LED tai hehkulamppu. Jos lelu sisältää laserin, laserin pitää kuulua turvallisimpaan laserluokkaan eli luokkaan 1. Lasersäteilyn altistumisrajat on asetettu siten, että ne suojaavat silmän pysyvältä vaurioitumiselta.

Laserlaitteita käytettäessä on ehdottomasti noudatettava niiden asennus- ja käyttöohjeita sekä muita turvallisuusmääräyksiä.

Lelut, jotka sisältävät liian voimakkaita lasereita tai joissa on puutteelliset merkinnät, eivät täytä lelulain 26 §:n eivätkä valtioneuvoston asetuksen 26 §:n vaatimuksia. Lisätietoja lasereista saa STUK:in sivuilta.

Trampoliinit

Toiminnanharjoittaja, eli trampoliinin valmistaja, maahantuoja ja jakelija, vastaa siitä, että kuluttajille myytävät trampoliinit täyttävät turvallisuusvaatimukset, eikä niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle.

Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit jaetaan kolmeen eri luokkaan:

 

Koko Halkaisija (mm) Korkeus (mm) Hyppijän enimmäispaino (kg)
Mini, sisäkäyttöön < 1500 < 350 20
Keskikokoinen 1500-2500

≥ 350

50
Suuri

≥ 2500

≥ 350

valmistaja määrittelee


 

 

Trampoliineissa turvallisuuden kannalta kriittiset kohdat liittyvät seuraaviin:

 • rakenteen kestävyys
 • vakaus käytössä
 • turvaverkko.

Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit ovat leluja, joiden tulee täyttää lelulainsäädännön vaatimukset. Lelulainsäädännön ohella trampoliineja koskee standardi EN 71-14 Lelujen turvallisuus. Osa 14: Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit.

Trampoliinin turvaverkko

Turvaverkko pitää olla aina mukana keskikokoisten ja suurten trampoliinien myyntipakkauksessa.

Minitrampoliinien mukana voidaan toimittaa turvaverkko tai ne voidaan varustaa kädensijoilla. Jos pieni trampoliini on varustettu kädensijoilla, trampoliinissa ei saa olla mukana turvaverkkoa.

Trampoliinien merkinnät ja käyttöohjeet

Varoitusmerkinnöissä ja trampoliinin mukana olevissa käyttöohjeissa pitää kiinnittää trampoliinin käyttäjien ja heidän valvojiensa huomio trampoliinin käytöstä aiheutuviin vaaroihin ja riskeihin sekä tapoihin, joilla nämä vältetään.

Tuotteessa tulee olla ja sen mukana tulee toimittaa turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot

 • merkinnät, esim. maton keskikohta
 • varoitukset
 • asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Tarpeelliset varoitukset ja käyttöohjeet on oltava suomeksi ja ruotsiksi.

Tarkemmat vaatimukset trampoliinien merkinnöistä, varoituksista ja käyttöohjeista löytyvät standardista EN 71-14.

Trampoliinien markkinointi

Trampoliinien vaaratilanteita voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomiota myös tuotteen markkinointiin.

 • Markkinointi on sopimatonta, jos siinä esitetään tilanteita, joissa yllytetään laiminlyömään turvallisuusohjeet.
 • Kuluttajille on annettava markkinoinnissa oikea kuva siitä, mitä trampoliinin turvallinen käyttäminen edellyttää. Esimerkiksi
  • trampoliinilla voidaan esittää vain yksi lapsi kerrallaan
  • keskikokoisten ja suurten trampoliinien kuvissa tulee olla asennettuna turvaverkko.

Oikeaoppinen markkinointi on erityisen tärkeää, kun tuotteen käyttäjiä ovat pääsääntöisesti lapset, joiden on itse vaikea arvioida tai ottaa huomioon turvallisuusnäkökohtia.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä.