Luvan uusiminen

Tukes voi uudistaa valmisteen luvan, jos hyväksymisen edellytykset turvallisesta käytöstä edelleen täyttyvät. Hakemus luvan uusimisesta on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tehoaine on uudelleen hyväksytty EU:ssa ja komission päätös tehoaineen hyväksyttävyydestä on tullut voimaan.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on tehtävä yhteistyötä muiden samalla vyöhykkeellä olevien jäsenvaltioiden kanssa. Pohjoisen vyöhykkeen ohjausryhmä pitää säännöllisesti kokouksia, joissa käydään läpi saapuneet hakemukset ja päätetään, mikä maa tekee rekisteröintiraportin. Arvioijamaa ilmoittaa päätöksestä hakijalle.

Näin haet luvan uusimista EU:n pohjoisella vyöhykkeellä, eli Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua:


Toimita hakemus ja muut asiakirjat osoitteeseen ppp (at) tukes.fi.
Toimita tutkimusaineisto CD:nä (3 kpl) postitse Tukes, PL 66, 00521 Helsinki.

Muista ilmoittaa hakemuksessa, mikä jäsenvaltio toimii arvioitsijana, eli zRMS, ja missä jäsenvaltioissa, eli cRMS, on aikomus lisäksi markkinoida valmistetta. Ohjeita hakemuksen tekemiseksi ja tutkimusaineiston kokoamiseksi löydät EU:n ohjeista sekä pohjoisen vyöhykkeen ohjeista, joihin on sisällytetty kansalliset tutkimusvaatimukset, joihin linkit alla.

Ohjeet:

  1. Northern Zone work-sharing guidance document ver 11.1_Sept 2023, (pdf 1,70 Mt), ohje on englanninkielinen
  2. Northern Zone work-sharing guidance document ver 10.0_June 2021, (pdf 2,18 Mt), ohje on englanninkielinen
  3. Northern Zone work-sharing guidance document ver 9.0_June 2020, pdf, ohje on englanninkielinen
  4. Kasvinsuojeluaineen biologisen tehokkuuden tutkimusvaatimuksia koskeva ohjeet EU:n pohjoisella vyöhykkeellä ovat Tanskan viranomaisten sivuilla
  5. EU:n ohjeistus

Käsittelyaika: Suomi rekisteröintiraportin tekijä (1 vuosi), toisen maan arviointiin perustuva lupa 90 vrk.