Liukenevat pyykinpesukapselit

Kertakäyttöisille, nestemäistä pyykinpesuainetta sisältäville, liukeneville pakkauksille ja näiden ulkopakkauksille on erityisvaatimuksia. Erityisvaatimukset koskevat kuluttajille tarkoitettuja pakkauksia ja pakkausten ulkopakkauksia.

Liukenevan kertakäyttöisen pakkauksen pitää

  • sisältää turvallisena pitoisuutena hylkimisreaktion aiheuttavaa pahanmakuista ainetta
  • säilyttää sisältönsä vähintään 30 sekunnin ajan 20 °C-asteisessa vedessä
  • kestää vähintään 300 N mekaanista puristuslujuutta.

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut liukenevat kertakäyttöiset pakkaukset on pakattava ulkopakkaukseen.

Ulkopakkaus on

  • läpinäkymätön tai niin himmeä, että yksittäisiä kapseleita ei voi nähdä
  • varustettu turvalausekkeella P102 ”Säilytä lasten ulottumattomissa” näkyvässä paikassa ja huomiota herättävässä muodossa
  • helposti uudelleen suljettava ja itsestään pystyssä pysyvä
  • varustettava sulkimella, joka estää pieniä lapsia avaamasta pakkausta ja säilyy toimintakuntoisena pakkauksen elinkaaren ajan.

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  
LIITE II, jakso 3.3: Kuluttajille tarkoitetut nestemäiset pyykinpesuaineet kertakäyttöön tarkoitetuissa liukenevissa pakkauksissa