Turvallisuus sähköjohtojen läheisyydessä

Huomioi turvallisuus, kun työskentelet sähköjohtojen, kuten ilmajohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä. Voit välttää tapaturmia, kun huomioit tilanteeseen sopivat turvaohjeet ja perehdyt sähköjohtojen vauriotilanteiden toimintaohjeisiin.

Turvaetäisyydet

 

Jännite (volttia V) Varoetäisyys (metreinä m)
  avojohto riippujohto
  alla sivulla
0,4 kV* 2* 2* 0,5**
20 kV 2 3 1,5
110 kV 3 5 -
220 kV 4 5 -
400 kV 5 5 -

* Pienjännitteiset 0,4 kV avojohdot ovat nykyisin hyvin harvinaisia.
** Etäisyys koskee myös 1 kV riippujohtoja.
1 kV = 1000 V

Sähköverkon erilaisten johtojen tunnistamiseksi löydät tietoa täältä. (linkki usein kysyttyihin kysymyksiin ”sähköasennukset”)

Turvallisuusohjeita

 • Selvitä aina etukäteen työskentelyalueella olevien ilmajohtojen ja maakaapelien sijainti.
 • Ota yhteyttä alueen sähköyhtiöön työskentelyohjeiden ja -lupien sekä tarvittaessa maakaapelinäytön tai puunkaatoavun saamiseksi.
 • Sijoita varastot ja lastauspaikat riittävän etäälle johdoista ja suunnittele kuljetusreitit etukäteen.
 • Noudata turvaetäisyyksiä.
 • Ohjeista kaikki työntekijät, erityisesti työkoneiden kuljettajat.

Kaivutyöt

 • Selvitä kaivualueella olevien maakaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen. Saat kaapeleiden sijaintitiedon Johtotieto Oy:stä, palvelusta kaivulupa.fi tai alueen sähköyhtiöstä.
 • Hanki ajan tasalla oleva kaapelikartta.
 • Ota yhteyttä sähköyhtiöön ja pyydä ohjeita ja tarvittaessa kaapelinäyttöä.
 • Lähesty kaapelia aina varovasti ja paikanna/paljasta se ensin käsikaivuna. Älä siirrä kaapeleita omatoimisesti.
 • Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita, ilmoita asiasta heti sähköyhtiölle ja pyydä ohjeita.
 • Huomioi myös työkohteen lähellä olevat ilmajohdot ja pylväät.

Jos osut maakaapeliin

 • Poistu välittömästi kaapelin vauriokohdasta tasajalkaa hyppien tai loikkien siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Vaurioituneessa kaapelissa voi olla jännite, tai siihen voi tulla jännite uudelleen.
 • Siirrä kaivinkoneen kauha pois kaivannosta.
 • Ota välittömästi yhteys sähköyhtiöön, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut.
 • Varmista, etteivät sivulliset pääse lähelle kaivantoa.

Koneella työskentely ilmajohtojen lähellä

 • Ota yhteyttä sähköyhtiöön hyvissä ajoin ennen työn aloittamista.
 • Noudata turvaetäisyyksiä!
 • Mikään koneen, kuorman tai taakan osa ei saa vahingossakaan alittaa turvaetäisyyksiä.
 • Etäisyyden arviointi voi olla vaikeaa. Pysy johdoista reilusti kauempana kuin silmämääräisesti arvioitu etäisyys edellyttäisi!

Jos osuit johtoon

Ajoneuvon sisätiloissa olet aluksi turvassa.

 • Yritä ajaa työkone irti sähköjohdosta.
 • Jos työkone syttyy tuleen tai renkaat savuavat, hyppää työkoneesta ulos tasajalkaa.
 • Poistu työkoneen läheisyydestä tasajalkaa hyppien tai loikkien niin, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa.
 • Älä kosketa työkonetta ja maata yhtä aikaa.
 • Turva-alue alkaa noin 20 metrin päästä onnettomuuspaikasta.
 • Ota välittömästi yhteys sähköyhtiöön, vaikka sähköjohto ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut.
 • Varmista onnettomuuspaikan vartiointi.

Maataloustyöt

 • Voimajohtojen pylväsala ulottuu 3 metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista, ja pylväsrakenne jatkuu myös maan alle. Älä työskentele maatalous- tai kaivinkoneilla 3 metriä lähempänä voimajohdon pylvästä ja haruksia (ns. tukivaijerit).
 • Keski- ja pienjännitejohtojen pylväs- ja harusrakenteisiin turvaetäisyyden tulee olla vähintään 1 metri.
 • Varo törmäämästä pylväsrakenteisiin tai haruksiin. Pylväs voi kaatua ja vetää mukanaan linjan johtimet.
 • Varmista suojaharsojen kiinnitys! Tuulen johtoihin lennättämä harso aiheuttaa vian sähköverkkoon. Älä poista johdossa roikkuvaa harsoa itse. Ilmoita asiasta sähköyhtiöön viipymättä.
 • Ilmoita pylvään, maadoitusjohtimien ja harusten vähäisestäkin vaurioittamisesta heti sähköyhtiöön.

Puunkaato

 • Älä kaada johdon lähellä olevaa puuta ilman sähköyhtiön ohjeita. Puu johtaa sähköä. Sähkö hyppää – aina ei tarvita edes kosketusta johtoon.
 • Pyydä sähköyhtiöiltä puunkaatoapua ajoissa!
 • Varmista puun kaatumissuunta johdosta poispäin.
 • Tutustu puunkorjuutöiden turvallisuusmääräyksiin.

Jos puu kaatuu johdolle

 • Keskeytä työskentely välittömästi.
 • Älä yritä poistaa johdossa kiinni olevaa puuta. Älä koske puuhun tai johtimeen.
 • Poistu välittömästi puun luota joko tasajalkaa hyppien tai siten loikkien, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Puussa voi olla jännite, tai siihen voi tulla jännite uudelleen.
 • Ilmoita asiasta sähköyhtiöön.
 • Henkilövahingon sattuessa soita 112.

Tutustu puunkaadon turvaohjeisiin tarkemmin oppaasta Raivaajan käsikirja.

Varastointi johtojen lähellä

 • Sijoita varastot ja lastauspaikat riittävän etäälle johdoista. Varastointi liian lähelle johtoja on vaarallista.
 • Suunnittele myös kuljetusreitit etukäteen.
 • Huomioi työskentelyetäisyydet.
 • Pitkän puutavaran turvallinen etäisyys on vähintään 10 metriä johdosta.
 • Selvitä sähköyhtiöstä riittävät varastointietäisyydet.