Turvallisuus sähköjohtojen läheisyydessä

Huomioi turvallisuus, kun liikut tai työskentelet sähköjohtojen, kuten ilmajohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä. Voit välttää tapaturmia, kun huomioit tilanteeseen sopivat turvaohjeet ja perehdyt sähköjohtojen vauriotilanteiden toimintaohjeisiin.

Turvaetäisyydet

Kuva: Turvaetäisyydet

 

Jännite (volttia V) Varoetäisyys (metreinä m)
  avojohto riippujohto
  alla sivulla
0,4 kV* 2* 2* 0,5**
20 kV 2 3 1,5
110 kV 3 5 -
220 kV 4 5 -
400 kV 5 5 -

* Pienjännitteiset 0,4 kV avojohdot ovat nykyisin hyvin harvinaisia.
** Etäisyys koskee myös 1 kV riippujohtoja.
1 kV = 1000 V

Sähköverkon erilaisten johtojen tunnistamiseksi löydät tietoa usein kysytyistä kysymyksistä.

Turvallisuusohjeita

 • Selvitä aina etukäteen työskentelyalueella olevien ilmajohtojen ja maakaapelien sijainti.
 • Ota yhteyttä alueen sähköyhtiöön työskentelyohjeiden ja -lupien sekä tarvittaessa maakaapelinäytön tai puunkaatoavun saamiseksi.
 • Sijoita varastot ja lastauspaikat riittävän etäälle johdoista ja suunnittele kuljetusreitit etukäteen.
 • Noudata turvaetäisyyksiä.
 • Ohjeista kaikki työntekijät, erityisesti työkoneiden kuljettajat.

Kaivutyöt

 • Selvitä kaivualueella olevien maakaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen. Saat kaapeleiden sijaintitiedon Johtotieto Oy:stä, palvelusta kaivulupa.fi tai alueen sähköyhtiöstä.
 • Hanki ajan tasalla oleva kaapelikartta.
 • Ota yhteyttä sähköyhtiöön ja pyydä ohjeita ja tarvittaessa kaapelinäyttöä.
 • Lähesty kaapelia aina varovasti ja paikanna/paljasta se ensin käsikaivuna. Älä siirrä kaapeleita omatoimisesti.
 • Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita, ilmoita asiasta heti sähköyhtiölle ja pyydä ohjeita.
 • Huomioi myös työkohteen lähellä olevat ilmajohdot ja pylväät.

Jos osut maakaapeliin

 • Poistu välittömästi kaapelin vauriokohdasta tasajalkaa hyppien tai loikkien siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Vaurioituneessa kaapelissa voi olla jännite, tai siihen voi tulla jännite uudelleen.
 • Siirrä kaivinkoneen kauha pois kaivannosta.
 • Ota välittömästi yhteys sähköyhtiöön, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut.
 • Varmista, etteivät sivulliset pääse lähelle kaivantoa.

Koneella työskentely ilmajohtojen lähellä

 • Ota yhteyttä sähköyhtiöön hyvissä ajoin ennen työn aloittamista.
 • Noudata turvaetäisyyksiä!
 • Mikään koneen, kuorman tai taakan osa ei saa vahingossakaan alittaa turvaetäisyyksiä.
 • Etäisyyden arviointi voi olla vaikeaa. Pysy johdoista reilusti kauempana kuin silmämääräisesti arvioitu etäisyys edellyttäisi!

Jos osuit johtoon

Ajoneuvon sisätiloissa olet aluksi turvassa.

 • Yritä ajaa työkone irti sähköjohdosta.
 • Jos työkone syttyy tuleen tai renkaat savuavat, hyppää työkoneesta ulos tasajalkaa.
 • Poistu työkoneen läheisyydestä tasajalkaa hyppien tai loikkien niin, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa.
 • Älä kosketa työkonetta ja maata yhtä aikaa.
 • Turva-alue alkaa noin 20 metrin päästä onnettomuuspaikasta.
 • Ota välittömästi yhteys sähköyhtiöön, vaikka sähköjohto ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut.
 • Varmista onnettomuuspaikan vartiointi.

Maataloustyöt

 • Voimajohtojen pylväsala ulottuu 3 metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista, ja pylväsrakenne jatkuu myös maan alle. Älä työskentele maatalous- tai kaivinkoneilla 3 metriä lähempänä voimajohdon pylvästä ja haruksia (ns. tukivaijerit).
 • Keski- ja pienjännitejohtojen pylväs- ja harusrakenteisiin turvaetäisyyden tulee olla vähintään 1 metri.
 • Varo törmäämästä pylväsrakenteisiin tai haruksiin. Pylväs voi kaatua ja vetää mukanaan linjan johtimet.
 • Varmista suojaharsojen kiinnitys! Tuulen johtoihin lennättämä harso aiheuttaa vian sähköverkkoon. Älä poista johdossa roikkuvaa harsoa itse. Ilmoita asiasta sähköyhtiöön viipymättä.
 • Ilmoita pylvään, maadoitusjohtimien ja harusten vähäisestäkin vaurioittamisesta heti sähköyhtiöön.

Puunkaato

 • Älä kaada johdon lähellä olevaa puuta ilman sähköyhtiön ohjeita. Puu johtaa sähköä. Sähkö hyppää – aina ei tarvita edes kosketusta johtoon.
 • Pyydä sähköyhtiöiltä puunkaatoapua ajoissa!
 • Varmista puun kaatumissuunta johdosta poispäin.
 • Tutustu puunkorjuutöiden turvallisuusmääräyksiin.

Jos puu kaatuu johdolle

 • Keskeytä työskentely välittömästi.
 • Älä yritä poistaa johdossa kiinni olevaa puuta. Älä koske puuhun tai johtimeen.
 • Poistu välittömästi puun luota joko tasajalkaa hyppien tai siten loikkien, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Puussa voi olla jännite, tai siihen voi tulla jännite uudelleen.
 • Ilmoita asiasta sähköyhtiöön.
 • Henkilövahingon sattuessa soita 112.

Tutustu puunkaadon turvaohjeisiin tarkemmin oppaasta Raivaajan käsikirja.

Varastointi johtojen lähellä

 • Sijoita varastot ja lastauspaikat riittävän etäälle johdoista. Varastointi liian lähelle johtoja on vaarallista.
 • Suunnittele myös kuljetusreitit etukäteen.
 • Huomioi työskentelyetäisyydet.
 • Pitkän puutavaran turvallinen etäisyys on vähintään 10 metriä johdosta.
 • Selvitä sähköyhtiöstä riittävät varastointietäisyydet.