Sähkökattilat

Painelaitelaki edellyttää, että sähköturvallisuuslain mukainen varmennustarkastus on tehty hyväksytysti ilman huomautuksia ennen sähkökattilan rekisteröintiä ja käyttöönottoa.

Tarkastuslaitos ei voi hyväksyä ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa tai muutostarkastuksessa kattilaa käyttöön, jos sähköturvallisuuslain mukaisessa varmennustarkastuksessa on puutteita.

Tukesin kanta on, että ennen sähkökattilan rekisteröintiä ja käyttöönottoa sähköasennusten puutteet tulee olla korjattu.