Sähkökattilat

Painelaitelaki edellyttää, että sähköturvallisuuslain mukainen varmennustarkastus on tehty hyväksytysti ilman huomautuksia ennen sähkökattilan rekisteröintiä ja käyttöönottoa.

Tarkastuslaitos ei voi hyväksyä ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa tai muutostarkastuksessa kattilaa käyttöön, jos sähköturvallisuuslain mukaisessa varmennustarkastuksessa on puutteita.

Tukesin kanta on, että ennen sähkökattilan rekisteröintiä ja käyttöönottoa sähköasennusten puutteet tulee olla korjattu.

Sähkökattila tulee huomioida vaaran arvioinnissa.

Sähkökattiloiden rekisteröinti

Lainsäädännössä kuumavesikattilalla tarkoitetaan veden kuumentamiseen tarkoitettua laitekokonaisuutta, johon kuuluu vähintään yksi lämmitetty painelaite, jossa on ylikuumenemisen vaara ja jossa vettä kuumennetaan yli sadan celsiusasteen lämpötilaan.
 
Rekisteröinnin suhteen elektrodi- tai vastuskattilat vertautuvat nestemäistä/kaasumaista polttoainetta käyttäviin kattiloihin.

Pähkinänkuoressa VNa 11549/2016, 6 § 3) mukaan kuumavesikattila rekisteröidään jos,

  • veden lämpötila on max. 120°C ja teho yli 10 MW,
  • tai veden maksimilämpötila on yli 120°C ja teho yli 1 MW.