Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät

Kasvinsuojeluaineiden vuosittaisista myyntimääristä Suomessa on pidetty tilastoa jo vuodesta 1953. Tukes on vastannut tilastoinnista vuodesta 2011 lähtien.

Viime vuosina Suomessa on myyty kasvinsuojeluaineita enemmän metsätalouskäyttöön kuin maatalous- ja puutarhakäyttöön.  Metsätalouskäyttöön hyväksyttyjen aineiden myynnistä suurin osa on juurikäävän torjunnassa käytettävää ureaa. Maa- ja puutarhataloudessa käytetään eniten rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita. Eniten on myyty glyfosaattia sisältäviä valmisteita.

Maataloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden myynti Suomessa vuosina 1953-2017 (pdf)

Kasvinsuojeluaineiden myynti maa- ja metsätalouskäyttöön Suomessa vuosina 2000-2017 (pdf)

Glyfosaatin myynti Suomessa 1976-2017 (pdf)

Yhteenveto kasvinsuojeluaineiden myynnistä Suomessa vuonna 2017 (pdf)

 

Näin tilastot kerätään ja tilastoja hyödynnetään

Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijoiden on ilmoitettava valmisteidensa myyntimäärät vuosittain Tukesiin. Tukes käsittelee myyntitiedot ja julkaisee niistä yhteenvedon verkkosivuillaan.

Tukesin on toimitettava keräämänsä myyntimäärätiedot EU:n tilastotoimistoon, Eurostatiin. Tiedot on toimitettava EU:n torjunta-ainetilastoja koskevan asetuksen edellyttämällä tavalla ryhmiteltynä. Ryhmittely poikkeaa Suomessa käytetystä ryhmittelytavasta. Suurin ero on metsätaloudessa käytettävien aineiden tilastoinnissa.  Suomessa tilastoidaan metsätaloudessa käytetyt kasvinsuojeluaineet omana ryhmänään. Eurostatin tilastoissa ei ole erikseen ryhmää metsätaloudessa käytettäville kasvinsuojeluaineille, vaan esimerkiksi metsätaloudessa käytettävän urea-tehoaineen myynti on tilastoitu vuosina 2011-2015 Muut kasvinsuojeluaineet -ryhmään ja vuodesta 2016 lähtien Kasvitautien torjunta-aineet -ryhmään.

Eurostat julkaisee kaikkien EU-maiden myyntimäärätiedot  tietokannassaan.

 

Lainsäädäntö

EU:n kasvinsuojeluaineasetus (1107/2009)

EU-asetus torjunta-aineita koskevista tilastoista (1185/2009)

Katso myös

Tietoa kasvinsuojeluaineiden käyttömääristä Suomessa:

Luonnonvarakeskus Luke, kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät

Tilastoa kasvinsuojeluaineiden myynnistä EU-maissa:

Eurostatin vuosikirja: Agriculture, forestry and fishery statistics - 2016