Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät

Kasvinsuojeluaineiden vuosittaisista myyntimääristä Suomessa on pidetty tilastoa jo vuodesta 1953. Tukes on vastannut tilastoinnista vuodesta 2011 lähtien.

Metsätaloudessa käytettävien aineiden osuus kasvinsuojeluaineiden kokonaismyynnistä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Kun vuonna 2000 metsätaloudessa käytettävien aineiden osuus oli vain alle prosentin, vuonna 2017 niiden osuus oli 70 %. Suurin osa myynnistä on juurikäävän torjunnassa käytettävää ureaa, joka tuli markkinoille vuonna 2003.

Maa- ja puutarhataloudessa käytetään eniten rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita. Eniten myyty tehoaine on glyfosaatti.

 

Maataloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden myynti Suomessa vuosina 1953-2017 (pdf)

Kasvinsuojeluaineiden myynti maa- ja metsätalouskäyttöön Suomessa vuosina 2000-2017 (pdf)

 

Näin tilastot kerätään ja tilastoja hyödynnetään

Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijoiden on ilmoitettava valmisteidensa myyntimäärät vuosittain Tukesiin. Tukes käsittelee myyntitiedot ja julkaisee niistä yhteenvedon verkkosivuillaan.

Tukesin on toimitettava keräämänsä myyntimäärätiedot EU:n tilastotoimistoon, Eurostatiin. Tiedot on toimitettava EU:n torjunta-ainetilastoja koskevan asetuksen edellyttämällä tavalla ryhmiteltynä. Ryhmittely poikkeaa Suomessa perinteisesti käytetystä ryhmittelytavasta. Suurin ero on metsätaloudessa käytettävien aineiden tilastoinnissa.  Suomessa tilastoidaan metsätaloudessa käytetyt kasvinsuojeluaineet omana ryhmänään. Eurostatin tilastoissa ei ole erikseen ryhmää metsätaloudessa käytettäville kasvinsuojeluaineille, vaan esimerkiksi metsätaloudessa käytettävän urea-tehoaineen myynti tilastoidaan ryhmään  ’Kasvitautien torjunta-aineet’ (’Fungicides and bactericides’). Vuosina 2011-2015 urean myynti tilastoitiin ryhmään ’Muut kasvinsuojeluaineet’ (’Other plant protection products’).

Eurostat julkaisee kaikkien EU-maiden myyntimäärätiedot  tietokannassaan.

 

Tilastoa kasvinsuojeluaineiden myyntimääristä Suomessa vuonna 2017

Yhteenveto kasvinsuojeluaineiden myynnistä Suomessa vuonna 2017 (pdf)

Myynti maatalous- ja puutarhakäyttöön vuonna 2017:

  • Valmisteiden kokonaismyyntimäärä oli 3626 tonnia.
  • Valmisteiden sisältämien tehoaineiden kokonaismyyntimäärä oli 1327 tonnia.
  • Tehoaineiden kokonaismyyntimäärä pieneni edellisestä vuodesta 16 %.
  • Rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden myynnin osuus tehoaineiden kokonaismyynnistä oli 76 %.
  • Rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden myyntimäärä tehoaineeksi laskettuna oli 1007 tonnia, 258 tonnia vähemmän kuin edellisvuonna.
  • Eniten myyty tehoaine oli glyfosaatti, jonka myyntimäärä oli 661 tonnia, 187 tonnia vähemmän kuin edellisvuonna 

Glyfosaatin myynti Suomessa 1976-2017 (pdf)

Myynti metsätalouskäyttöön vuonna 2017:

  • Valmisteiden kokonaismyyntimäärä oli 8961 tonnia.
  • Valmisteiden sisältämien tehoaineiden kokonaismyyntimäärä oli 3039 tonnia.
  • Tehoaineiden myynti pysyi edellisvuoden tasolla.
  • Eniten myytiin juurikäävän torjunnassa käytettävää ureaa, jonka osuus tehoaineiden kokonaismyynnistä oli lähes 100 %.

 

 

Lainsäädäntö

EU:n kasvinsuojeluaineasetus (1107/2009)

EU-asetus torjunta-aineita koskevista tilastoista (1185/2009)

Katso myös

Tietoa kasvinsuojeluaineiden käyttömääristä Suomessa:

Luonnonvarakeskus Luke, kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät

Tilastoa kasvinsuojeluaineiden myynnistä EU-maissa:

Eurostatin vuosikirja: Agriculture, forestry and fishery statistics - 2016