Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät

Kasvinsuojeluaineiden vuosittaisista myyntimääristä Suomessa on pidetty tilastoa jo vuodesta 1953. Tukes on vastannut tilastoinnista vuodesta 2011 lähtien.

maataloudessa-kaytettavien-kasvinsuojeluaineiden-myynti-suomessa-1953-2016

Viime vuosina Suomessa on myyty kasvinsuojeluaineita enemmän metsätalouskäyttöön kuin maatalous- ja puutarhakäyttöön.  Metsätalouskäyttöön hyväksyttyjen aineiden myynnistä suurin osa on juurikäävän torjunnassa käytettävää ureaa. Maa- ja puutarhataloudessa käytetään eniten rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita. Eniten on myyty glyfosaattia sisältäviä valmisteita.

kasvinsuojeluaineiden-myynti-suomessa-2000-2016

Näin tilastot kerätään ja tilastoja hyödynnetään

Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijoiden on ilmoitettava valmisteidensa myyntimäärät vuosittain Tukesiin. Tukes käsittelee myyntitiedot ja julkaisee niistä yhteenvedon verkkosivuillaan.

Tukesin on toimitettava keräämänsä myyntimäärätiedot Eurostatiin, The Statistical Office of the European Communities. Tiedot on toimitettava EU:n torjunta-ainetilastoja koskevan asetuksen edellyttämällä tavalla ryhmiteltynä. Ryhmittely poikkeaa Suomessa käytetystä ryhmittelytavasta. Suurin ero on metsätaloudessa käytettävien aineiden tilastoinnissa.  Suomessa tilastoidaan metsätaloudessa käytetyt kasvinsuojeluaineet omana ryhmänään. Eurostatin tilastoissa ei ole erikseen ryhmää metsätaloudessa käytettäville kasvinsuojeluaineille, vaan esimerkiksi metsätaloudessa käytettävän urea-tehoaineen myynti on tilastoitu vuosina 2011-2015 Muut kasvinsuojeluaineet -ryhmään ja vuodesta 2016 lähtien Kasvitautien torjunta-aineet -ryhmään.

Eurostat julkaisee kaikkien EU-maiden myyntimäärätiedot  tietokannassaan.

Tilastoa kasvinsuojeluaineiden myyntimääristä vuonna 2016

Kasvinsuojeluaineiden myynti Suomessa vuonna 2016

Myynti maatalous- ja puutarhakäyttöön vuonna 2016

 • Valmisteiden kokonaismyyntimäärä oli 4335 tonnia.
 • Valmisteiden sisältämien tehoaineiden kokonaismyyntimäärä oli 1575 tonnia.
 • Tehoaineiden kokonaismyyntimäärä pieneni edellisestä vuodesta 9 %.
 • Viimeisten 10 vuoden aikana tehoaineiden kokonaismyyntimäärä on vaihdellut 1475 ja 1747 tonnin välillä.
 • Rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden myynnin osuus tehoaineiden kokonaismyynnistä oli 80 %.
 • Rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden myyntimäärä tehoaineeksi laskettuna oli 1265 tonnia, 103 tonnia vähemmän kuin edellisvuonna.
 • Eniten myyty tehoaine oli glyfosaatti, jonka myyntimäärä oli 847,7 tonnia, edellisvuonna 859,3 tonnia.

Glyfosaatti tehoaineen myynti suomessa 1976

Myynti metsätalouskäyttöön vuonna 2016

 • Valmisteiden kokonaismyyntimäärä oli 8878 tonnia.
 • Valmisteiden sisältämien tehoaineiden kokonaismyyntimäärä oli 3017 tonnia.
 • Tehoaineiden kokonaismyyntimäärä kasvoi edellisestä vuodesta noin 25 %.
 • Tehoaineiden kokonaismyynnistä urean osuus oli lähes 100 %.
 • Juurikäävän torjuntaan tarkoitetut ureaa sisältävät valmisteet tulivat markkinoille vuonna 2003 ja niiden myynti on kasvanut voimakkaasti: metsätaloudessa käytettävien aineiden myynnin osuus oli kasvinsuojeluaineiden kokonaismyynnistä vuonna 2003 vain alle prosentin mutta vuonna 2016 osuus oli 67 %.

Lainsäädäntö

EU:n kasvinsuojeluaineasetus (1107/2009)

EU-asetus torjunta-aineita koskevista tilastoista (1185/2009)

Katso myös

Tietoa kasvinsuojeluaineiden käyttömääristä Suomessa:

Luonnonvarakeskus Luke, kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät

Tilastoa kasvinsuojeluaineiden myynnistä EU-maissa:

Eurostatin vuosikirja: Agriculture, forestry and fishery statistics - 2016