Vaatimukset kertakäyttögrilleille

Kertakäyttögrillien turvallisuuden kannalta olennaisia seikkoja ovat esim.

 • käytetyt materiaalit
 • käyttövakaus
 • reunojen viimeistely
 • polttoaineastian syvyys
 • asianmukaiset kasaus- ja käyttöohjeet
 • varoitusmerkinnät.

Kertakäyttögrillien valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat, jakelijat ja myyjät vastaavat kertakäyttögrillien turvallisuudesta.

Koska kertakäyttögrillit ovat yleisiä kulutustavaroita, niitä ei CE-merkitä eikä niiden myyntiin tarvita viranomaiselta lupaa.

Turvallisuusvaatimukset kertakäyttögrilleille

Kertakäyttögrillien pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Kertakäyttögrillien turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia käsitellään standardissa SFS-EN 1860-4 Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing. Part 4: Single use barbecues burning solid fuels. Requirements and test methods. Standardi sisältää yksityiskohtaisempia turvallisuusvaatimuksia esimerkiksi materiaaleille, rakenteelle, suunnittelulle ja testausmenetelmiä.

Grillit ovat kosketuksissa elintarvikkeisiin, joten niiden pitää täyttää myös elintarvikekontaktimateriaaleille asetetut vaatimukset.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Kertakäyttögrilleissä pitää olla:

 • turvallisen käytön kannalta tarpeelliset kokoamis-, käyttö- ja sytyttämisohjeet ja
 • varoitukset suomeksi ja ruotsiksi.

Käyttöohjeissa voi olla selkeyden lisäämiseksi kuvitusta ja tekstin asemesta tietoja voidaan antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

Standardissa SFS-EN 1860-4 on annettu yksityiskohtaisempia vaatimuksia kertakäyttögrillien merkinnöille ja käyttöohjeille. Tärkeitä kertakäyttögrilleihin kiinnitettäviä varoituksia ovat esimerkiksi:

 • Älä käytä grilliä sisätiloissa, tulipalon ja häkämyrkytyksen vaara.
 • Kertakäyttögrilliä tulee käyttää vain palamattomalla alustalla. Grillin pohja kuumenee huomattavasti aiheuttaen palovaaran.
 • Käytä aina grillin mukana tulevaa jalustaa. Jalusta tulee asentaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Grillin pohjan on oltava irti alustasta useita senttimetrejä.
 • Kertakäyttögrilli kuumenee voimakkaasti. Älä liikuta grilliä käytön aikana.
 • Grilliä on valvottava, kunnes se on jäähtynyt kunnolla niin, etteivät lapset ja kotieläimet pääse koskettelemaan kuumaa grilliä.
 • Varmista grillin sammuttaminen kaatamalla runsaasti vettä sen päälle niin, että grillihiilet peittyvät kokonaan.
 • Laita kertakäyttögrilli roska-astiaan vasta, kun olet varmistunut, että grillin sisältö on täysin jäähtynyt. Jäähtyminen kestää useita tunteja.

Rajoituksia kertakäyttögrillien käyttöön

Kertakäyttögrillien käyttöä on rajoitettu 1.7.2011 voimaan tulleella pelastuslailla, jossa ne luokitellaan avotuleksi eikä niitä saa käyttää kunnan tai toisten omistamalla maalla ilman maanomistajan lupaa.