Kosmetiikka

Kosmetiikan ja kosmeettisten valmisteiden pitää olla EU:n kosmetiikka-asetuksen ja kosmetiikkalain vaatimusten mukaisia.
Kosmeettisen valmisteen turvallisuudesta vastaa vastuuhenkilö.
EU:n kosmetiikka-asetus

 • säätelee kaikkia EU-/ETA-markkinoille, myös Suomeen, tuotavia kosmeettisia valmisteita
 • sisältää säännöt, joiden tarkoitus on varmistaa kosmeettisten valmisteiden turvallisuus ja korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu
 • sisältää muun muassa luettelot kosmetiikan kielletyistä ja rajoituksin sallituista ainesosista.

Kansallinen kosmetiikkalaki Suomessa säätää seuraavista

 • viranomaiset ja viranomaisten tehtävät
 • EU:n kosmetiikka-asetuksen valvonta
 • kosmeettisten valmisteiden merkinnät ja Suomessa säilytettävien tuotetietojen kielivaatimukset
 • rangaistukset lainsäädännön noudattamatta jättämisestä.

Kosmetiikkalainsäädäntö  koskee sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön tarkoitettuja kosmeettisia valmisteita.

Kuka valvoo kosmetiikan turvallisuutta Suomessa? Miten?

Suomessa ja muualla EU-/ETA-alueella viranomaiset eivät hyväksy tai tarkasta markkinoilla olevia kosmeettisia valmisteita ennen kuin valmisteet tulevat myyntiin. Jo markkinoilla olevia kosmeettisia valmisteita viranomaiset valvovat pistokokein.
Suomessa kosmetiikkalainsäädännön noudattamista valvovat Tukes ja Tulli.
Viranomaiset voivat käynnistää valvontatoimia esimerkiksi seuraavista syistä

 • kuluttajien tekemät ilmoitukset vaatimusten vastaisista tai vakavia ei-toivottuja vaikutuksia aiheuttaneista valmisteista
 • Tukesin omat valvontaprojektit
 • Safety Gate -järjestelmän kautta tulevat ilmoitukset.

Tukes valvoo

 • Suomessa markkinoilla olevia valmisteita
 • Suomessa toimivia valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita.

Tulli valvoo

 • kosmetiikan maahantuontia EU-/ETA-alueen ulkopuolelta
 • EU-/ETA-alueella jaeltavaa kosmetiikkaa tuotteiden varastoinnin yhteydessä

Näin varmistat kosmetiikan vaatimustenmukaisuuden

Kosmeettinen valmiste
Selvitä, onko tuotteesi kosmeettinen valmiste.

Koostumus ja turvallisuus
Vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että kosmeettiset valmisteet ovat turvallisia ihmisten terveydelle.

Kosmetiikan merkinnät
Huolehdi, että kosmetiikkatuotteissa on ilmoitettu lainsäädännön vaatimat pakkausmerkinnät, tarvittavat merkinnät suomeksi ja ruotsiksi.

Vastuuhenkilö ja jakelija
Tunnista roolisi ja vastuusi. Kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilön ja jakelijanvastuut ja velvollisuudet on määritelty lainsäädännössä.

Valvonta
Suomessa Tukes ja Tulli valvovat jo markkinoilla olevan kosmetiikan turvallisuutta.