Tekninen asiakirja ja riskinarviointi

Lelun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi valmistajan pitää dokumentoida kaikki lelun valmistukseen liittyvät tiedot yhteen paikkaan, eli koota tekninen asiakirja, technical documentation/technical file.

Riskinarvioinnissa valmistaja arvioi leluun liittyvät riskit.

Lelun tekninen asiakirja

Asiakirjassa pitää olla:

 • tuotesuunnittelun ja valmistuksen yksityiskohdat, mukaan lukien lista käytetyistä rakenneosista ja materiaaleista sekä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet
 • riskinarviointi
 • kuvaus käytetystä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä
 • jäljennös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, EC declaration of conformity
 • valmistus- ja varastointipaikkojen osoitteet
 • testausraportit ja kuvaus keinoista, joilla valmistaja varmistaa, että tuotanto on harmonisoitujen standardien mukainen
 • jäljennökset asiakirjoista, jotka valmistaja on toimittanut ilmoitetulle laitokselle, jos se on osallisena prosessissa, sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksesta liitteineen
 • värikuva lelusta.

Valmistajan pitää säilyttää tekniset asiakirjat 10 vuotta tuotteen asettamisesta markkinoille, eli kuluttajien saataville.

Yksityiskohtaisempaa tietoa teknisten asiakirjojen laadinnasta Euroopan komission sivuilta. Sivuilla myös ohjeet EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimiseen.

Lelun riskinarviointi

Valmistajan pitää tehdä lelulle riskinarviointi ennen tuotteen asettamista markkinoille. Lelun maahantuojan pitää varmistaa, että riskinarviointi on tehty.

Riskiarvioinnissa arvioidaan seuraavat omaisuudet sekä altistumismahdollisuus niiden aiheuttamiin vaaroihin:

 • mekaaniset
 • fysikaaliset
 • kemialliset
 • sähköiset
 • radioaktiiviset ja syttyvyysominaisuudet sekä
 • lelun puhtaus ja hygieenisyys.

Esimerkki riskinarvioinnista nukelle

1.Tutki ja pohdi nuken erilaisia riskejä

Onko nukke tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille?

 • Alle 3-vuotiaiden leluissa ei saa olla pieniä irtoavia osia.
 • Ikärajoitusta ”kielletty alle 3-vuotiaalta” ei saa olla pienten lasten leluissa.

Osaako nukke puhua?

 • Kuinka kova ääni on?
 • Tarvitaanko työkaluja paristoihin käsiksi pääsemiseksi?

Mitä materiaalia nukke ja vaatteet ovat?

 • Pehmeä muovi
  • Sisältääkö ftalaatteja?
  • Sisältääkö lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja?
 • Täyte
  • Voiko lelun puhdistaa?
  • Onko tulipalon vaaraa?
 • Värillinen kangas
  • Värjätäänkö atsoväreillä?

Ftaalatit, lyhytketjuiset klooratut parafiinit ja atsovärit

 • Eräät ftalaatit, lyhytketjuiset klooratut parafiinit ja atsoväriaineet on leluissa kielletty.
 • Jos myymäsi tuote sisältää REACH-kandidaattilistan aineita, esimerkiksi DIBP-ftalaattia, pitää aineesta antaa tiedot kuluttajalle pyynnöstä.

Mitä yksityiskohtia nukessa on?

 • Tutti: Onko tukehtumisvaaraa?
 • Silmät ja silmäripset: Onko pieniä irtoavia osia?
 • Vaatteet: Onko nappeja, koristeita tai muita pieniä irtoavia osia?

 

2. Pohdi, mitä vaaroja ja vaatimuksia on?

Vaara/riski Standardi Lainsäädäntö
Pienet osat

EN 71-1, 5.1

Lelulaki
Tukehtumisvaara EN 71-1, 5.4 Lelulaki
Kova ääni EN 71-1, 4.20 Lelulaki
Paristokotelo EN 62115, 14.6-14.9 Lelulaki
Ftalaatit, atsovärit Laboratorioilla omat analyysimenetelmät REACH liite XVII
Lyhytketjuiset klooratut parafiinit, SVHC Laboratorioilla omat analyysimenetelmät POP-asetus, ympäristövaara
Puhdistettavuus/hygienia   Lelulaki 27 §
Palovaara   Lelulaki 24 §
Muita riskejä, joita havaitset arvioinnissa?    

 

3. Täyttääkö lelu vaatimukset?

 • Pystyykö valmistaja osoittamaan, että lelu on vaatimusten mukainen?
 • Onko tämä lelu, jonka markkinoille saattamisesta olette valmiit kantamaan vastuun?

Riskinarvion tukena voi käyttää esimerkiksi Safety Gate -järjestelmän ilmoituksia vaaralliseksi todetuista leluista. Järjestelmän avulla voi selvittää, onko vastaavia leluja ilmoitettu ja mitä vaaraa ne ovat aiheuttaneet.