Kulutusmittarit

Kulutusmittaus tarkoittaa sähkön, kaasun, lämmön tai veden kulutuksen mittaamista. Kun kulutusmittarin mittaustulosta käytetään sähköenergiasta, vedenkulutuksesta, lämpöenergiasta tai kaasun kulutuksesta maksettavan hinnan perusteena, on kulutusmittareiden hankinnassa ja käytössä otettava huomioon mittauslaitelain vaatimukset.

Vastuu mittareiden vaatimustenmukaisuudesta käytön aikana on mittaustulosta laskutuksen perusteena käyttävällä taholla eli laskuttavalla

  • sähkölaitoksella
  • vesihuoltolaitoksella
  • lämpöenergialaitoksella
  • kaasulaitoksella
  • taloyhtiöllä tai
  • sähköauton latausoperaattorilla.

Vastuu ei riipu mittarin omistuksesta. Laskuttava taho vastaa siitä, että käytössä oleva mittauslaite soveltuu käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön, toimii jatkuvasti luotettavasti ja sen käyttö täyttää mittauslaitelain vaatimukset.

Taloyhtiö vastaa käyttämiensä huoneistokohtaisten mittareiden tai taloyhtiön sisäisen kulutuksen mittaamiseen käytettävien sähköenergiamittareiden vaatimustenmukaisuudesta silloin, kun taloyhtiön laskutus perustuu mittareiden antamaan mittaustulokseen.

Kulutusmittareiden erityispiirre on, että yksittäisen asiakkaan laskutuksen oikeellisuus riippuu tyypillisesti yhden ainoan mittarin luotettavuudesta. Siksi on tärkeää, että koko mittarikannan kunnosta huolehditaan.

Kulutusmittaukseen tarkoitetussa mittauslaitteessa pitää olla kuluttajan helposti nähtävillä oleva näyttö. Näytössä oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella määritetään maksettava hinta (Mittauslaitedirektiivi MID 2014/32/EU liite I, 10.5).

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA