Jalometallien punnitsemiseen tarkoitettu vaaka

Kun ostat ja myyt jalometalleja eli kultaa, hopeaa, platinaa tai palladiumia painon mukaan,  sinun pitää käyttää punnituksessa  varmennettua tarkkuusvaakaa (mittauslaitelaki 707/2011, asetus 1431/2016), jonka varmennus on kunnossa. Sekä kuluttaja että kauppias hyötyvät siitä, että tuote mitataan ja hinnoitellaan oikein. Luotettavat mittaukset ja vaa’an oikea käsittely takaavat reilun kaupankäynnin, kun kaikki noudattavat samoja sääntöjä ja kilpailu pysyy rehtinä.

Yrittäjä, esimerkiksi ns. romukullan ostaja, on vastuussa siitä, että vaaka soveltuu aiottuun käyttöön, se pidetään kunnossa ja varmennetaan asianmukaisesti.

Vaatimukset täyttävä vaaka ja sen tunnistaminen

Jalometallituotteiden ostossa ja myynnissä pitää käyttää varmennuskelpoista tarkkuudeltaan vähintään II-luokan tarkkuusvaakaa, joka soveltuu aiottuun käyttöön. Vaaka pitää ostaa valmiiksi varmennettuna.

Mittauslaitelain vaatimukset täyttyvät käyttämällä vaakadirektiivin (2014/31/EU) mukaista vaakaa. Vaa’alla pitää olla valmistajan antama vakuutus siitä, että vaatimukset täyttyvät.

Vaatimukset täyttävässä vaa'assa on oltava kuvan 1 tai 2 mukainen merkintä. Merkintään kuuluu CE M -merkki, valmistusvuoden kaksi viimeistä numeroa ja ilmoitetun laitoksen numero. Puutteellinen merkintä (esim. ilmoitetun laitoksen tunnus puuttuu) tarkoittaa, että vaaka ei täytä vaatimuksia eikä sellaista vaakaa saa ottaa käyttöön. Tarkkuusluokan II vaa’assa on kuvan 3 mukainen merkintä.

Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (20.4.2016 jälkeen käyttöönotetut vaa’at).

Kuva 1. Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (20.4.2016 jälkeen käyttöönotetut vaa’at)

Kuva 2. Vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at).

Kuva 2. Vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at).

II-luokan tarkkuusvaa'an merkintä.

Kuva 3. II-luokan tarkkuusvaa'an merkintä

Vaa’an pitää soveltua punnitusalueeltaan ja kestävyydeltään aiottuun käyttöön ja käyttöympäristöön. Vaa’an hankinnassa pitää ottaa huomioon mm. vaa’an lämpötila-alue, tarkkuusluokka ja minimi- ja maksimipunnitusalue. Nämä tiedot löytyvät vaa’an tyyppikilvestä.

Vaa’an näytön askelarvon on hyvä olla 0,01 g tai pienempi. Myyntipaikalla ei saa pitää varmentamattomia tai varmennuskelvottomia mittauslaitteita.

Käytössä saattaa edelleen olla vanhoja tarkkuusvaakoja, esimerkiksi tasavarsivaakoja, joista löytyy vanha kansallinen hyväksyntämerkintä, VJ-tunnus. Näitä vaakoja voi edelleen käyttää hinnan määrityksessä, jos vaa’at ja mahdolliset punnukset on edelleen varmennettu käytön aikana asianmukaisesti.

Vaa'an sijoitus myyntipaikalla

Sijoita vaaka  niin, että sekä myyjä että ostaja näkevät punnitustuloksen.

Tarkkuusvaa’an käsittely ja siirtäminen

Tarkkuusvaaka varmennetaan käyttöpaikkakuntaa varten. Vaa’an voi siirtää käyttöön toiselle paikkakunnalle ilman uutta varmennusta, jos vaa’assa on sisäinen viritysjärjestelmä ja vaaka viritetään uudella käyttöpaikalla.

Syy tähän on, että maan vetovoiman kiihtyvyyden arvo (g-arvo) vaihtelee paikallisesti. Koska g-arvon suuruus vaikuttaa suoraan tarkkuusvaa’an punnitustulokseen, se pitää määritellä oikein vaakaa varmennettaessa.

Käytä vaakaa  valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vaaka on tarkkuusesine, jota on käsiteltävä varoen siirtojen aikana. Vaaka pitää asettaa tärinättömälle, vakaalle alustalle ja säätää vaakasuoraan. Paikalla ei saa olla häiritseviä ilmavirtauksia. Anna vaa’an  lämmetä riittävästi ennen käyttöä valmistajan ohjeen mukaisesti. Jos vaa’assa on sisäinen virityspunnus, vaa’an valmistajan ohjeiden mukaisen virityksen pitää olla tehtynä.

Varmennus käytön aikana

Huolehdi vaa'an luotettavuudesta käytön aikana: pidä  vaaka kunnossa ja varmenna se aina kolmen vuoden välein. Vaa'alle on tehtävä ensimmäinen määräaikaisvarmennus, kun vaakaan merkitystä valmistusajankohdasta on kulunut 3 vuotta. Vaa'an varmentaa hyväksytty tarkastuslaitos.

Käytönaikaisen varmennuksen merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Kuva 4. Käytönaikaisen varmennuksen merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Punnukset

Jos jalometallien punnitsemiseen käytettään punnuksia, on myös niiden varmennusten oltava kunnossa.