Tekstiilien ja jalkineiden merkinnät Suomessa


Tekstiilien turvallisuus on tärkeää, sillä ne ovat usein kosketuksissa ihon kanssa pitkiä aikoja ja niitä käyttävät myös erityisen herkät ryhmät, kuten vauvat ja lapset.

Tekstiilituotteiden merkinnät ovat EU:ssa pakollisia loppukuluttajille myytäviksi tarkoitetuissa tekstiileissä. Yritysten välisessä myynnissä tekstiilituotteiden merkinnät voidaan korvata tai niitä voidaan täydentää mukaan liitettävillä kaupallisilla asiakirjoilla. 

Tekstiileissä pitää olla tarvittavat tiedot, jotta tuotetta voi käyttää turvallisesti koko sen käyttöajan. Säädökset määrittävät mitä tietoja tuotteissa tulee olla. Tietojen tulee olla helposti löydettävässä paikassa. Suomessa merkintöihin liittyvät tiedot on lähtökohtaisesti annettava kuluttajille sekä suomeksi että ruotsiksi. Vastaavasti muualla Euroopassa tiedot vaaditaan yleensä kunkin markkina-alueen virallisella/virallisilla kielillä. Merkintöjen oikeellisuudesta vastaa tuotteen valmistaja tai maahantuoja.

Kuluttajille myytävissä tekstiilituotteissa pitää olla esimerkiksi:

  • tuotteen kauppatavan mukainen nimi, jos se ei käy selvästi ilmi pakkausta avaamatta 
  • tiedot valmistajasta, valmistajan valtuuttamasta edustajasta tai maahantuojasta
  • tuotteen hoito-ohjeet joko symbolein tai sanallisesti, mm. vesipesu, valkaisu, rumpukuivatus, silitys ja kemiallinen pesu
  • kuitusisältö prosenttiosuuden mukaisessa järjestyksessä 

Lisätietoja tekstiilien merkitsemistä löytyy esimerkiksi niitä koskevista standardeista sekä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n sivuilta

Yllä mainittujen merkintöjen lisäksi tuotteista voidaan antaa myös vapaaehtoisia lisätietoja. Asiakkaat voivat myös vaatia tuotteisiin merkintöjä, jotka eivät normaalisti olisi pakollisia. Lisäksi tietyillä tuoteryhmillä, esimerkiksi suojavaatteilla ja leluilla, on omia merkintöihin liittyviä erityisvaatimuksia, jotka valmistajien tulee selvittää ennen tuotteiden asettamista markkinoille.

EU asetus tekstiilimerkinnöistä ja kansallinen laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimuksenmukaisuudesta

EU komission asetuksessa säädetään
-    tekstiilikuitujen nimitysten ja niitä vastaavien tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä
-    muuta kuin tekstiiliä olevien eläinperäisten osien selosteista tai merkinnöistä
-    tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen määrittämisestä kahden tai kolmen tekstiilikuidun sekoitteissa kvantitatiivisen analyysin avulla

Kuidut ilmoitetaan prosenttiosuuden mukaisessa järjestyksessä. Vuorin, täytteen ja muiden osien kuitusisällöt ilmoitetaan erikseen. Kuiduista tulee käyttää kuidun koko nimeä, lyhenteitä ei saa käyttää kuluttajalle annettavassa informaatiossa. Näiden sääntöjen tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja antaa kuluttajille oikeaa tietoa.

Huhtikuussa 2022 astui voimaan myös kansallinen laki jalkineiden ja tekstiilien vaatimuksenmukaisuudesta. Lakiuudistuksen myötä virheellisistä tai puutteellisista merkinnöistä voidaan määrätä seuraamusmaksu.  Uudistuksen tärkeä tavoite on parantaa kuluttajansuojaa.
Markkinavalvontaviranomaiset suorittavat tarkastuksia sen todentamiseksi, onko tekstiilituotteiden kuitukoostumus niistä annettujen kuitukoostumustietojen mukainen lain edellyttämällä tavalla.


Jalkineiden merkinnät Suomessa

Jalkineilla tarkoitetaan kaikkia tuotteita, joissa on jalkaterän suojaamiseen tai peittämiseen tarkoitetut kiinnitetyt pohjat. Jalkineiden merkinnät ovat pakollisia EU:n alueella. Merkinnässä oltava jalkineen kolmen pääosan materiaalit:
-    päällinen
-    vuori ja sisäpohja
-    ulkopohja

Merkinnästä on käytävä ilmi kunkin osan materiaali:
-    nahka
-    pinnoitettu nahka
-    tekstiili
-    muu materiaali

Jalkineen osat ja materiaalit voidaan esittää EU:n lainsäädännössä esitetyin kuvin tai tekstein. Tekstit on oltava sen maan kielelle, jossa jalkineita on tarkoitus myydä. Jos minkään yksittäisen materiaalin osuus tuotteesta ei ole vähintään 80 %, merkinnästä pitäisi käydä ilmi kaksi pääasiallista materiaalia. Merkinnän voi tehdä painamalla, liimaamalla, kohokuvioimalla tai kiinnittämällä. Merkinnän on oltava näkyvä, hyvin ja sopivaan kohtaan kiinnitetty ja sen on oltava riittävän suuri, jotta merkinnän sisältämien tietojen ymmärtäminen on helppoa.

Kuva 1. Jalkineen päällinen

Kuva 2. Jalkineen vuori ja sisäpohja 

Kuva 3. Jalkineen ulkopohja

materiaalimerkintä pinnoitettu nahka

Kuva 4. Materiaalimerkintä nahka

Kuva 5. Materiaalimerkintä pinnoitettu nahka

Kuva 6. Materiaalimerkintä tekstiili

Kuva 7. Materiaalimerkintä muu