Kooste vastuuhenkilön ja jakelijan velvollisuuksista

Yrityksen velvollisuudet

Vastuuhenkilö,

eli EU-/ETA-
maahantuoja, valmistaja

Jakelija
Tuo/valmistaa EU-/ETA-markkinoille vain vaatimustenmukaisia valmisteita X  
Varmistaa, että valmistus tapahtuu hyvien tuotantotapojen mukaisesti X  
Vastaa siitä, että turvallisuusselvitys ja turvallisuudenarviointi on laadittu X  
Tuotetiedot, säilytettävä 10 vuoden ajan X  
Ilmoittaa valmisteet CPNP-portaaliin X

(x) mikäli kääntää

pakkauksen tekstin,

jakelijalla on myös ilmoitusvelvollisuus

Vastaa pakkausmerkinnöistä, vaaditut merkinnät suomen ja ruotsinkielellä X X
Myy kuluttajille vain vaatimustenmukaisia valmisteita X X
Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen turvallisuutta X X
Varmistaa, ettei vähimmäissäilyvyysaika ole kulunut umpeen X X
Ryhtyy toimiin, jos epäilee, että tuote on vaatimusten vastainen X X
Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa X X
Nimeää toimitusketjun viranomaisen pyynnöstä X X
Ilmoittaa kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta Tukesiin X X