Kooste vastuuhenkilön ja jakelijan velvollisuuksista

Yrityksen velvollisuudet Vastuuhenkilö eli EU-/ETA- maahantuoja, valmistaja Jakelija
Tuo/valmistaa EU-/ETA-markkinoille vain vaatimustenmukaisia valmisteita

Vaatimus koskee toimijaa.

-
Varmistaa, että valmistus tapahtuu hyvien tuotantotapojen mukaisesti Vaatimus koskee toimijaa. -
Vastaa siitä, että turvallisuusselvitys ja turvallisuudenarviointi on laadittu Vaatimus koskee toimijaa. -
Tuotetiedot, säilytettävä 10 vuoden ajan Vaatimus koskee toimijaa. -
Ilmoittaa valmisteet CPNP-portaaliin Vaatimus koskee toimijaa.

( Vaatimus koskee toimijaa. ) mikäli kääntää

pakkauksen tekstin,

jakelijalla on myös ilmoitusvelvollisuus

Vastaa pakkausmerkinnöistä, vaaditut merkinnät suomen ja ruotsinkielellä Vaatimus koskee toimijaa. Vaatimus koskee toimijaa.
Myy kuluttajille vain vaatimustenmukaisia valmisteita Vaatimus koskee toimijaa. Vaatimus koskee toimijaa.
Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen turvallisuutta Vaatimus koskee toimijaa. Vaatimus koskee toimijaa.
Varmistaa, ettei vähimmäissäilyvyysaika ole kulunut umpeen Vaatimus koskee toimijaa. Vaatimus koskee toimijaa.
Ryhtyy toimiin, jos epäilee, että tuote on vaatimusten vastainen Vaatimus koskee toimijaa. Vaatimus koskee toimijaa.
Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa Vaatimus koskee toimijaa. Vaatimus koskee toimijaa.
Nimeää toimitusketjun viranomaisen pyynnöstä Vaatimus koskee toimijaa. Vaatimus koskee toimijaa.
Ilmoittaa kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta Tukesiin Vaatimus koskee toimijaa. Vaatimus koskee toimijaa.

Selite  Vaatimus koskee toimijaa. : Velvollisuus koskee toimijaa.