Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Beslut 6.5.2021 i produktövervakningsärende YNS-20201207-01

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) 62 § att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har delgett Oy Castle River Import - CRI Ab  (1078590-5) i produktövervakningsärende om elprodukt beslutet YNS-20201207-01 som inte har kunnat delges den berörda parten på annat bevisbart sätt.

Beslutet finns tillgängligt i sin helhet med bilagor till 19.7.2021 under tjänstetid på Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, 3:e vån., ingång via infotjänsten). Mer information av överinspektör Seppo Niemi, [email protected]

Detta meddelande om delgivning har publicerats på Tukes webbplats 4.6.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Tukes webbplats.

Päätös 20.1.2021 tuotevalvonta-asiassa YNS-20201022-03

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Plantagen Finland Oy:lle (1760599-7) lamppusarjan verkkoliitäntäjohtoa koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [YNS-20201022-03], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 8.7.2021 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 24.5.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 28.4.2021 tuotevalvonta-asiassa JUO-20210128-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Biro Oy:lle (2119603-0) biosidivalmistetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JUO-20210128-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 8.7.2021 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Ollikka, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 24.5.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Beslut 28.4.2021 i produktövervakningsärende JUO-20210415-01

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) 62 § att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har delgett Biltema Suomi Oy (1560844-9) i produktövervakningsärende om biocidpreparat beslutet JUO-20210415-01 som inte har kunnat delges den berörda parten på annat bevisbart sätt.

Beslutet finns tillgängligt i sin helhet med bilagor till 8.7.2021 under tjänstetid på Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, 3:e vån., ingång via infotjänsten). Mer information av överinspektör Jussi Ollikka, [email protected]

Detta meddelande om delgivning har publicerats på Tukes webbplats 24.5.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Tukes webbplats.