Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Päätös 29.8.2022 tuotevalvonta-asiassa AME-20220412-06

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut K.J.H. Pihlajalle, Y-tunnus 2324302-1, lelua koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen AME-20220412-06, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 3.11.2022 saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Anni Sulopuisto etunimi.sukunimi(at)tukes.fi. 

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 26.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävillä oloaika ei pidennä valitusaikaa.

Päätös 19.8.2022 tuotevalvonta-asiassa JAT-20220311-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Ahlsell Oy:lle (Y-tunnus 1819153-8) LED valonauhaa koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JAT-20220311-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 7.11.2022 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Vesti, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 22.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 

Päätös 8.8.2022 tuotevalvonta-asiassa AME-20220412-04

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut DA Invest OY:lle, Y-tunnus 3162407-8, lelua koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen AME-20220412-04, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 18.10.2022 saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Anja Merenkivi, etunimi.sukunimi(at)tukes.fi. 

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 7.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävillä oloaika ei pidennä valitusaikaa.

Päätös 21.6.2022 tuotevalvonta-asiassa YNS-20220127-02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut TK TEK Oy (Helsingin Puutarhatarvike):lle (Y-tunnus 2436278-6) sähkölaitetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen YNS-20220127-02, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 1.9.2022 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Vesti, etunimi.sukunim(at)tukes.fi.

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 18.7.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 20.4.2022 tuotevalvonta-asiassa ASK-20220103-02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut MedMedi Oy:lle  (3131752-9) hengityssuojainta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen ASK-20220103-02, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 11.7.2022 saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Riikka Väänänen, etunimi.sukunimi(at)tukes.fi. 

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 25.5.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävilläoloaika ei pidennä valitusaikaa.