Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Päätös 10.7.2020 tuotevalvonta-asiassa JUO-20200428-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Pia Pharma Oy:lle (2552356-1) Lapponica Pet Care Tick Repellent Oil nimistä biosidivalmistetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JUO-20200428-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 18.9.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Ollikka, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 4.8.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 17.6.2020 tuotevalvonta-asiassa JAT-20200312-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Device Ky:lle sähkötuotetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen JAT-20200312-01, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 5.9.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antavat ylitarkastajat Sami Karisola tai Seppo Niemi, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 22.7.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 17.6.2020 tuotevalvonta-asiassa YNS-20200225-03

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Device Ky:lle sähkötuotetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen YNS-20200225-03, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 5.9.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antavat ylitarkastajat Sami Karisola tai Seppo Niemi, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 22.7.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 2.6.2020 tuotevalvonta-asiassa YNS-20200428-01.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Vemas Oy:lle (2605756-6) Vibraattoria, Winter Flame Polaris, latauslaitteella: tyyppi: PRS-13090080VE koskevassa tuotevalvonta-asiassa [YNS-20200428-01) päätöksen, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 24.8.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa tarkastaja Ahti Auvinen, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 6.7.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 
 

Päätös 10.6.2020 tuotevalvonta-asiassa LLA-20191126-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut MSK Vinyyli- ja kattorakenne Oy Ltd:lle (2873277-2) naulalevyliitoksin koottuja tehdasvalmisteisia elementtejä (NR-ristikoita) koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [LLA-20191126-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 17.8.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Lakua, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 3.7.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Beslut 17.5.2020 i produktövervakningsärende JAT-20200310-01.

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) 62 § att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har delgett Oy SCHOU FINLAND Ab (2159054-8), Batteriladdare, Rawlink, typ: 20441. EAN-kod: 5709386204419. (JAT-20200310-01) beslut som inte har kunnat delges den berörda parten på annat bevisbart sätt.

Beslutet finns tillgängligt i sin helhet med bilagor 17.8.2020 under tjänstetid på Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, 3:e vån., ingång via infotjänsten). Mer information av inspektör Ahti Auvinen [email protected]

Detta meddelande om delgivning har publicerats på Tukes webbplats 30.6.2020. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Tukes webbplats.

Päätös 16.1.2020 tuotevalvonta-asiassa YNS-20200218-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Hobbylinna Oy:lle (1759736-8) sähkötuotetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [YNS-20200218-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 10.8.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa tarkastaja Ahti Auvinen, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 26.6.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.