Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Päätös tuotevalvonta-asiassa LJA-20230602-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Armytek Optoelectronics Oy:lle (2775537-4) Varattava LED Käsivalaisin koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen LJA-20230602-01, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle. 

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 22.1.2024 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Reino Rinnemaa, reino.rinnemaa(at)tukes.fi. 

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 4.12.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 

Päätös 31.10.2023 jalometallituotteen nimileima-asiassa Tukes 8587/15.05/2023

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut yritykselle Sunkoru Oy, Y-tunnus: 2797993-3, nimileimaa ZAN koskevassa rekisteröintiasiassa päätöksen Tukes 8587/15.05/2023, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle. 
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 15.1.2024 saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa lupakäsittelijä Kristina Nordman, kristina.nordman(at)tukes.fi.  
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 28.11.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävilläoloaika ei pidennä valitusaikaa.

Päätös 25.9.2023 jalometallituotteen nimileima-asiassa Tukes 5081/15.05/2023  

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut MTI Retail OY, Y-tunnus: 2753111–9 nimileimaa MTI koskevassa rekisteröinti -asiassa päätöksen Tukes 5081/15.05/2023, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle. 
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 11.12.2023, joka on 45 päivää julkaisupäivästä saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Krista Kokkonen, etunimi.sukunimi(at)tukes.fi.  
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 27.10.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävillä oloaika ei pidennä valitusaikaa. 

Päätös 13.9.2023 tuotevalvonta-asiassa LJA-20230315-02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Lamppukauppa Led Store Oy:lle (Y-tunnus 2397383-3) Led valaisinta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [LJA-20230315-02], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 1.12.2023 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Vesti, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 13.10.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 19.6.2023 tuotevalvonta-asiassa LJA-20230127-02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Casri Himilo Itäkeskus / Casri osuuskunnalle (2521271-2) valaisinta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [LJA-20230127-02], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 29.9.2023 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected].
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 10.8.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 25.4.2023 tuotevalvonta-asiassa JAT-20220520-02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Hobby Hall Suomi Oy:lle (2882790-7) USB-latauslaitetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JAT-20220520-02], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 9.8.2023 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected].
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 21.6.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 
 

Päätös 14.6.2023 kemikaalituotevalvonta-asiassa Dnro Tukes 6287/00.00.01/2023

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut kemikaalilain 45 b §:n 3 momentin mukaisen väliaikaisen päätöksen [Tukes  6287/00.00.01/2023 ] eräiden nikotiinia sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen rajoittamiseksi. Tukesin päätöstä ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle, koska päätöksen kohteena olevien toimijoiden lukumäärä ei ole ennalta tiedossa. 

Päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä 31.7.2023 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen, jouni.raisanen(at)tukes.fi

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 14.6.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivulla.

Beslut 14.6.2023 i kemikalieproduktövervakning Dnr Tukes  6287/00.00.01/2023

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) 62 § att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har delgett ett temporärt beslut enligt 45 b § 3 mom. i kemikalielagen [Tukes  6287/00.00.01/2023 ] om begränsning av utsläppande på marknaden av vissa nikotinprodukter. Tukes beslut har inte på annat bevisbart sätt kunnat tillkännages till de berörda parterna eftersom det inte är känt hur många aktörer som är föremål för detta beslut.

Beslutet i sin helhet finns till tillgängligt under kontorstid till 31.7.2023 på Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, 3:e vån, ingång via infodisken). Mer information av sektionschef Jouni Räisänen, jouni.raisanen(at)tukes.fi

Detta meddelande om delgivning har publicerats på Tukes webbplats den 14.6.2023. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelanded publicerades på Tukes webbplats.