Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Päätös 30.3.2023 tuotevalvonta-asiassa JAT-20221230-04

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut EasyZone Oy:lle (Y-tunnus 2103157-8) USB latauslaitetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JAT-20221230-04], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 15.6.2023 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Vesti, jussi.vesti(at)tukes.fi
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 27.4.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.