Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Päätös 12.1.2021 tuotevalvonta-asiassa YNS-20201103-02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut SNA Europe (Finland) Oy:lle (1098554-4) käsivalaisinta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [YNS-20201103-02], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 31.5.2021 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 16.4.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 

Päätös 25.2.2021 tuotevalvonta-asiassa YNS-20201112-02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Prioritas Oy:lle (2682028-5) lihashuoltovasaraa koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [YNS-20201112-02], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 31.5.2021 saakka saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 16.4.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 

Päätös 25.2.2021 tuotevalvonta-asiassa YNS-20201105-02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Prioritas Oy:lle (2682028-5) lihashuoltovasaraa koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [YNS-20201105-02], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 31.5.2021 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 16.4.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 

Päätös 18.3.2021 tuotevalvonta-asiassa ASK-20210201-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Trotro Distribution Oy:lle (2776352-6) henkilönsuojainta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen ASK-20210201-01, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 31.5.2021 saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Asta Koivisto, asta.koivisto(at)tukes.fi. 

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 16.4.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävilläoloaika ei pidennä valitusaikaa.

Beslut 22.2.2021 i produktövervakningsärende YNS-20201130-02

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) 62 § att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har delgett Biltema Suomi Oy  (1560844-9) i produktövervakningsärende om elprodukt beslutet YNS-20201130-02 som inte har kunnat delges den berörda parten på annat bevisbart sätt.

Beslutet finns tillgängligt i sin helhet med bilagor till 22.5.2021 under tjänstetid på Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, 3:e vån., ingång via infotjänsten). Mer information av överinspektör Seppo Niemi, [email protected]

Detta meddelande om delgivning har publicerats på Tukes webbplats 7.4.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Tukes webbplats.

Päätös 22.2.2021 tuotevalvonta-asiassa YNS-20201008-05

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Nedis  Oy:lle (0451573-0) sähkötuotetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen YNS-20200825-01, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 22.5.2021 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Seppo Niemi, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 7.4.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 11.3.2021 tuotevalvonta-asiassa JUO-20210202-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Bug Busters Oy:lle (3009773-9) biosidivalmistetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JUO-20210202-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 21.5.2021 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Ollikka, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 6.4.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 25.2.2021 tuotevalvonta-asiassa JUO-20200916-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Medic Ensiaputarvike Oy:lle (2206887-4) biosidivalmistetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JUO-20200916-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 6.5.2021 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Ollikka, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 22.3.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.