Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Päätös 19.12.2022 jalometallituotteen nimileima-asiassa Tukes 10799/15.05/2022

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut yritykselle Hopeikko Oy, Y-tunnus: 2803192-5, nimileimaa AA koskevassa rekisteröintiasiassa päätöksen Tukes 10799/15.05/2022, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle. 
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 27.2.2023 saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa lupatarkastaja Kristina Nordman, kristina.nordman(at)tukes.fi.  
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 12.1.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävilläoloaika ei pidennä valitusaikaa.

Päätös 25.11.2022 jalometallituotteen nimileima-asiassa Tukes 8856/15.05/2022

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut yritykselle Eyes for TIY Oy Y-tunnus: 2303562-8, nimileimaa TIP koskevassa rekisteröintiasiassa päätöksen Tukes 8856/15.05/2022, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 27.2.2023 saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa lupatarkastaja Kristina Nordman, kristina.nordman(at)tukes.fi.

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 12.1.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävilläoloaika ei pidennä valitusaikaa.

Päätös 25.11.2022 jalometallituotteen nimileima-asiassa Tukes 7888/15.05/2022

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut yritykselle paulanummela, Y-tunnus: 1540048-8, nimileimaa PN koskevassa rekisteröinti-asiassa päätöksen Tukes 7888/15.05/2022, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle. 

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 6.2.2023 saakka Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa lupatarkastaja Kristina Nordman, kristina.nordman(at)tukes.fi.  

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 23.12.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävilläoloaika ei pidennä valitusaikaa.