Yleistiedoksiannot tuotevalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produktövervakningsärenden

Päätös 31.1.2020 mittauslaitteiden valvonta-asiassa TUKES/95/2019

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut TK-Huoltamo Oy:lle (2673075-7) mittauslaitteen valvonta-asiassa TUKES/95/2019 päätöksen, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 17.4.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sari Hemminki, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 21.2.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 16.1.2020 tuotevalvonta-asiassa JAT-20191105-01.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut SCHOU FINLAND OY AB:lle (2159054-8) sähkötuotetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JAT-20191105-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 6.4.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa tarkastaja Ahti Auvinen, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 21.2.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 30.12.2019 tuotevalvonta-asiassa JAT-20190917-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Trio Lighting Scandinavia Oy:lle (2439633-7) sähkötuotetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JAT-20190917-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 6.4.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa tarkastaja Ahti Auvinen, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 21.2.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Beslut 5.12.2019 i produktövervakningsärende SOH-20190611-03

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) 62 § att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har delgett Schou Finland Oy Ab (FO-nummer 2159054-8) produktövervakningsfråga om maskinen SOH-20190611-03 beslut som inte har kunnat delges den berörda parten på annat bevisbart sätt.

Beslutet finns tillgängligt i sin helhet med bilagor 1.4.2020 under tjänstetid på Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, 3:e vån., ingång via infotjänsten). Mer information av överinspektör Soili Huttunen, [email protected]

Detta meddelande om delgivning har publicerats på Tukes webbplats 14.2.2020. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Tukes webbplats.

Päätös 14.1.2020 mittauslaitteiden valvonta-asiassa TUKES/140/2019

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Santiago Productions Oy:lle (2673075-7) anniskelussa käytettävän mittauslaitteen valvonta-asiassa TUKES/140/2019 päätöksen, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

 Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 23.3.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sari Hemminki, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 4.2.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.