Mikä on UFI-tunniste?

UFI-tunniste (Unique Formula Identifier) on terveydelle vaaralliseksi tai fysikaalisten vaikutusten perusteella luokiteltujen seosten tunnistamiseksi käyttöön otettu yksilöity koostumustunniste. Myrkytystapauksissa tunnisteella merkittyjen seosten koostumus voidaan yksiselitteisesti liittää potilaiden hoitamista varten tarvittaviin tietoihin.  

UFI-tunniste on 16 merkkinen numero/kirjainyhdistelmä. Sen edessä ei saa olla muita merkintöjä kuin akronyymi UFI. UFI-tunnisteen tulee olla varoitusetiketissä tai selkeästi luettavissa sen välittömästä läheisyydestä. Tunniste voidaan painaa suoraan seoksen pakkaukseen tai liittää erillisellä tarralla, kunhan varoitusetiketin käyttöä koskevia yleisiä sääntöjä muun muassa selkeydestä ja pysyvyydestä noudatetaan.

UFI-tunnisteen luominen ja käyttö

Myrkytystietokeskuksille tehtävän ilmoituksen (poison centres notification) laatija luo UFI-tunnisteen ECHAn kotisivuilta löytyvällä sovelluksella. UFI-tunniste on maksuton, ja sen käyttö on tehty joustavaksi. Yritys voi esimerkiksi käyttää samaa UFI-tunnistetta toimitusketjussa, kunhan seoksen koostumus pysyy muuttumattomana tai luoda useampia UFI-tunnisteita samalle tuotteelle.

UFI-tunniste on oltava ilmoituksessa ja se on lisättävä pakkauksiin 1.1.2021 alkaen kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetuille seoksille ja 1.1.2024 teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille. Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen seosten  UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Siirtymäaikaa UFI-tunnisteiden käyttöönottoon on 1.1.2025 saakka, jos ilmoitus on Suomessa tehty kansalliseen kemikaalituoterekisteriin ennen em. soveltamisajankohtia.

UFI-tunnisteen voi kuitenkin laittaa seoksiin jo ennen kuin vaatimukset tulevat sovellettaviksi. Tällöin ECHAn ohjeistuksen mukaisesti UFI-tunnisteen käyttöönotto olisi kuitenkin hyvä tapahtua samanaikaisesti, kun ilmoitus tehdään ECHAn ilmoitusportaalin kautta.

Usein kysyttyä