Maakaasuun liittyvät vaaratilanteet

Maakaasuonnettomuutena pidetään maakaasun sellaista onnettomuutta, jossa

  • joku kuolee tai loukkaantuu,
  • kaasua on ollut mukana suuri määrä (katsotaan tapauskohtaisesti) tai
  • omaisuusvahingot ovat ≥ 50 000 €.

 

Tilanne 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Onnettomuus 1 - - - 1 - - 1 - -
Vaaratilanne 8 3 5 5 5 12 5 7 23 11
Yhteensä 9 3 5 5 6 12 5 8 23 11
  • Vuonna 2021 Tukesin tietoon tuli poikkeuksellisen paljon maa- ja biokaasuun liittyviä vaaratilanteita. Yleisimmin vaaratilanteessa oli kyse maakaasuputkiston vaurioittamisesta maankaivun yhteydessä, mutta aiempia vuosia enemmän tapaukset liittyivät myös maa- ja biokaasuajoneuvojen tankkaustilanteisiin sekä kaasunsiirtokontteihin. Vaaratilanteiden määrän nousu liittyy osittain maa- ja biokaasualan murrokseen kuten esimerkiksi maa- ja biokaasun tankkausasemaverkoston laajentumiseen ja uusiin kaasuvarastoihin tankkausasemilla ja teollisuudessa.
  • Vuoden 2020 maakaasuonnettomuus sattui tyhjennettäessä maakaasujärjestelmää ulospuhalluksen kautta. Liian pieneksi mitoitettuun ulospuhallusputkistoon johdettu kaasu pääsi purkautumaan myös toimilaitekaasulinjastoon hajottaen toimilaitteita. Onnettomuustapaus aiheutti korkeapaineisen kaasun vuotoa ja osien sinkoilua kovalla nopeudella. Henkilövahingoilta vältyttiin. 
  • Vuoden 2017 maakaasuonnettomuus sattui, kun kerrostaloasunnon kaasuliettä yritettiin sytyttää. Tässä tilanteessa maakaasulinjan vuotaminen johti kaasun leviämiseen huoneistoon ja syttymiseen. 

 

Vaaratilanteet

  • Viime vuosina on sattunut useita kaivutöihin liittyneitä maakaasuputkien vaurioitumisia. Yleisimmät syyt maankaivutöiden aikana tapahtuville kaasuputken vaurioille olivat kaivutyön tekijän huolimattomuus sekä maakaasuputkiston kartan ja verkostovalvojan putkinäytön puuttuminen. Useassa tapauksessa maankaivutöitä tehnyt taho ei ollut ilmoittanut tehtävistä kaivutöistä kaasuputkiston haltijalle ennen töiden aloittamista.
  • Huom! Maakaasun jakeluputkeen liittyvissä putkistonäytöissä ja kaivutöissä tulee huomioida myös jakeluputken mahdolliset sivuhaarat, jotka lähtevät jakelun runkolinjan yläpuolelta. Tämä koskee sekä käytössä olevia että käytöstä poistettuja (tulpattuja) sivuhaaroja.