Auditointi ja katselmus

Prosessiturvallisuusjärjestelmä koostuu useista eri osa-alueista ja elementeistä, joita selitetty tekstissä.

Auditointi ja katselmus on prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alue, joka koostuu kahdesta elementistä: auditoinnit ja ylemmän johdon katselmus. 

Auditoinneilla arvioidaan ja varmistetaan, että prosessiturvallisuuden hallitsemiseksi on määritetty riittävät toimintaperiaatteet ja että niitä noudatetaan systemaattisesti. Prosessiturvallisuusjärjestelmän kaikki osa-alueet auditoidaan säännöllisesti. 

Ylemmän johdon katselmus tarkoittaa johdon katselmuksen ulottamista myös prosessiturvallisuusjärjestelmän toimintaan. Johdon katselmuksessa otetaan kantaa asetettujen prosessiturvallisuustavoitteiden ja -ohjelmien saavuttamiseen sekä arvioidaan organisaation toimivuutta ja muiden resurssien riittävyyttä suhteessa tavoitteisiin.

Auditoinnit

Ylemmän johdon katselmus